Terug

Actu Rudy De Leeuw nieuwe voorzitter Europees Vakverbond

Rudy De Leeuw nieuwe voorzitter Europees Vakverbond

Vakbond ABVV | Rudy De Leeuw in Parijs verkozen tot voorzitter EVV

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw werd vandaag verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Europese Vakverbond (EVV). Dat gebeurde op het 13de congres van het EVV dat plaatsvond in Parijs.


Het EVV - Europa zal sociaal zijn of zal niet zijn

Om op het niveau van de Europese Unie de belangen van de werknemers te behartigen en met één stem te spreken in de dossiers die hen aanbelangen en samen te wegen op het beleid binnen de Europese Gemeenschap, speelt het EVV een cruciale rol. Europa mag niet alleen een eengemaakte markt zijn voor goederen en diensten. Daarom streeft het EVV – nog meer sinds de financieel-economische crisis begon – naar een socialer Europa. Het werkt hiervoor op drie pistes:

  • de vertegenwoordiging van de Europese werknemers in het kader van een Europese sociale dialoog, teneinde akkoorden af te sluiten op Europees niveau;
  • druk uitoefenen op politiek Europa om de wetgeving te sturen naar een meer sociaal Europa;
  • en het mobiliseren van werknemers om sociale eisen kracht bij te zetten.


Tijdens dit congres werden de krijtlijnen voor de komende vier jaar uitgezet: een economie ten dienste van de burger, sterke vakbonden voor meer democratie en hoge sociale standaarden doorheen het continent.


Het congres had ook bijzondere aandacht voor de actuele uitdagingen waarop Europa antwoorden moet bieden. Een uitgebreid debat werd dan ook gevoerd over vluchtelingen, het beleid van de Europese Centrale Bank, het minimumloon, eerlijke belastingen, sociale dumping en betere werkomstandigheden.


Aan het congres namen afgevaardigden van 90 vakbonden uit 39 Europese landen deel. Er zijn ook tien Europese sectorfederaties vertegenwoordigd (metaal, textiel, transport, openbare diensten…). Daarnaast maakten ook enkele experten en eregasten – zoals François Hollande, Jean-Claude Juncker en Martin Schulz – hun opwachting.

 

Nieuw leiderschap

Naast de aanstelling van een nieuwe voorzitter en algemeen-secretaris, duiden de leden op het congres ook twee adjunct algemeen secretarissen en vier confederaal secretarissen aan. De dagelijkse leiding komt in handen van algemeen-secretaris Luca Visentini (Italië) die Bernadette Ségol opvolgt. De huidige voorzitter, de Spanjaard Ignacio Fernández Toxo, wordt opgevolgd door ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.


Rudy De Leeuw: “Samen met het Secretariaat en de algemeen-secretaris zullen we de lijnen uitzetten van de Europese vakbondseisen, zowel in het overleg met de Europese Commissie, de Raad als de werkgevers. Maar ook worden de lijnen bepaald van de Europese vakbondsactie om te komen tot een Europees syndicalisme gedragen door alle Europese vakbonden.


Als voorzitter van het Europees Vakverbond (dat zijn hoofdzetel in Brussel heeft) vertegenwoordigt Rudy De Leeuw een organisatie met zowat 60 miljoen leden. Deze uitdaging aangaan, betekent geenszins dat Rudy De Leeuw afstand zou doen van het voorzitterschap van het ABVV of zijn huidige mandaat zou terugschroeven. De Leeuw neemt dit bijkomend mandaat op in de wetenschap dat een sociaal Europa meer dan ooit de voorwaarde is voor betere levens- en werkomstandigheden binnen de Europese Unie én daarbuiten. Rudy De Leeuw: “Mijn expertise binnen het nationaal en internationaal vakbondswerk wil ik echt ten volle benutten om mijn schouders te zetten onder het uitbouwen van een Europa in zijn oorspronkelijke geest: vrede, democratie, welvaart en dat voor alle Europeanen én vluchtelingen.


Meer info over het EVV, congres, beeldmateriaal, verkiezingen en teksten is te vinden op www.etuc.org. De cv’s van alle kandidaten zijn hier te vinden: www.etuc.org/etuc-congress-candidates-leadership.

 

Vakbond ABVV | Rudy De Leeuw nieuwe voorzitter Europese vakbondskoepel

 

Vakbond ABVV | Rudy De Leeuw met het nieuwe EVV-team (foto ETUC.org)

 

Vakbond ABVV | Toespraak Rudy De Leeuw als kersvers EVV-voorzitter (foto ETUC.org)