Terug

Brochure Rol van de arbeidsgeneesheer bij uitvoeren alcohol en/of drugtesten

Rol arbeidsgeneesheer bij al dan niet uitvoeren alcohol en/of drugtesten

In 10 vragen en antwoorden overlopen we de opdrachten van een arbeidsgeneesheer bij preventief gezondheidsonderzoek en de waarborgen voor het privĂ©leven van werknemers.