Terug

Regering zet jacht op deeltijds werkenden onverbiddelijk voort

Regering zet jacht op deeltijds werkenden onverbiddelijk voort

Deeltijdse werknemers zijn opnieuw slachtoffer van deze regering. Zij moeten meer uren kloppen, zonder dat daar loon tegenover staat. Op kosten van werknemers geeft deze regering opnieuw een dikke cadeau aan werkgevers.

De wet-Peeters wordt concreet. Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad een KB gepubliceerd dat volledig afbreuk doet aan de opgebouwde sociale bescherming van deeltijdse werknemers. Deze maatregel, die ertoe leidt dat voor een nog groter aantal overuren niet langer loon verschuldigd is, maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om hun deeltijdse werknemers meer uren te laten verrichten.

Vrouwen zijn vooral de dupe

Dit KB treft buitenproportioneel veel vrouwen en zorgt ervoor dat deeltijdse werknemers nog moeilijker de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Op kosten van werknemers geeft deze regering hiermee een dikke cadeau aan werkgevers.

  • Het aantal meeruren dat een deeltijdse werknemer met een variabele uurregeling zonder overloon kan presteren gaat van maximum 39 uur per referteperiode naar maximum 168 uur per referteperiode.

  • De wet-Peeters voorziet dus dat in de praktijk werkgevers aan de betaling van overloon zullen ontsnappen, omdat het maximum van 39 uur op 168 uur (!) gebracht wordt.

Dit besluit betekent een enorme financiële aderlating voor deeltijdse werknemers. Heel wat vrouwen zijn hier de dupe van: zij zijn de grootste groep deeltijds werkenden. Dit vergroot de loonkloof tussen man en vrouw.

Werknemers pijn doen om werkgevers te paaien

Deeltijdse werknemers met een variabel rooster en variabele arbeidsduur, zullen hierdoor in de praktijk nooit meer overloon betaald krijgen! Ze zijn daarenboven onderhevig aan de willekeur van hun werkgever.

Het ABVV eist dat de regering terugkomt op deze maatregel die werknemers – en vooral werkneemsters – onrechtvaardig bestraft. Wij blijven ons afzetten tegen maatregelen van de regering tegen werkzoekenden, deeltijdse werknemers, zieken, jongeren, bruggepensioneerden en zoveel meer.

De wet-Peeters blijft nadelig voor alle werknemers, en meer bepaald voor vrouwen, oudere werknemers, eenoudergezinnen en deeltijdsen.