Terug

Actu recht op borstvoedingspauzes tot baby 9 maanden is

Recht op borstvoedingspauzes tot baby 9 maanden is

Vakbond ABVV | Borstvoedingspauzes tijdens de werkuren

In de Nationale Arbeidsraad konden we bekomen dat vrouwen voortaan recht krijgen op borstvoedings-pauzes tijdens de werkuren tot hun kind de leeftijd van 9 maanden heeft. Dit is een omzetting van artikel 8, §3 van het Europees Sociaal Handvest.

 

Voorheen hadden werkneemsters slechts recht op borstvoedingspauzes tot 7 maanden na de geboorte van hun kind (die termijn kon verlengd worden in uitzonderlijke omstandigheden met bewijs van medisch voorschrift).

 

  • Wie minstens 7,5 uur per dag werkt, heeft recht op twee keer een half uur om borstvoeding te geven of melk te kunnen afkolven.
  • Wie 4 uur of langer werkt heeft recht op één half uur.

 

Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald of onmiddellijk voor of na de rustpauzes voorzien in het arbeidsreglement.

 

De werknemer heeft recht op een uitkering van de mutualiteit voor deze perioden. Ze moet haar werkgever in principe 2 maanden op voorhand op de hoogte brengen van het feit dat ze wil gebruik maken van borstvoedingsverlof. Het bewijs levert ze via een attest van Kind en Gezin of ONE, of een medisch getuigschrift.

 

De werkgever is verplicht een onopvallend, aangepast, proper en verwarmd lokaal ter beschikking te stellen.

 

Hiervoor is de CAO nr 80 aangepast op woensdag 13 oktober 2010.