Terug

reactiedag ACOD

Reactiedag ACOD: Hoog tijd om opnieuw werk te maken van sterke openbare diensten

Drie jaar bewust afbraakbeleid door de regering-Michel en -Bourgeois moet stoppen en plaats maken voor investeringen in de openbare diensten. Want sterke openbare diensten zijn cruciaal voor ons allemaal en de beste garantie op gelijke en betaalbare dienstverlening. 

  • Het afbraakbeleid moet stoppen en plaats maken voor investeringen en waardering voor onze openbare diensten. Want de dienstverlening komt in het gedrang, de werkomstandigheden voor het overheidspersoneel verslechteren en de werkdruk neemt toe.
  • Het personeel in onze openbare diensten wil een goede service bieden aan de hele bevolking. En de burgers hebben daar recht op. Dus moeten er voldoende werkingsmiddelen en personeel zijn.
  • De medewerkers in de openbare sector zijn trots op hun job, op de diensten die ze aan de burgers leveren en ze willen dat ook kunnen blijven in de toekomst.
  • Het overheidspersoneel heeft net als de werknemers in de privésector recht heb op werkbaar werk en een goed pensioen.
  • Als de regering in functie van de burgers zou denken in plaats van in termen van platte besparingen, dan gaan we er allemaal op vooruit. Denk maar aan bussen en trams, kinderopvang, politie en brandweer, onderwijs, wegen, het water uit je kraan, de elektriciteit, ziekenhuizen … Dat moeten we samen zo goed mogelijk organiseren, zo niet worden deze diensten onbetaalbaar en ontoegankelijk.

De reactiedag van 10 oktober, dat is zeggen waar burgers recht op hebben: op sterke, kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare openbare diensten. Het gaat om stipt rijdende treinen, gemotiveerde leerkrachten, politieagenten en buschauffeurs, voldoende kinderopvang, goed werkende ziekenhuizen, …

De regeringen moeten dit mogelijk maken.

Werk je in de privésector dan kan je op 10 oktober je solidariteit betuigen met de werknemers uit de openbare diensten door deel te nemen aan militantenbijeenkomsten of werkonderbrekingen met personeelsvergaderingen.

Meer info bij je delegee of het ABVV in je buurt.