Terug

PB Reactie op de politieke situatie

Reactie op de politieke situatie

Het Federaal ABVV is – samen met zijn Vlaamse, Waalse en Brusselse vleugel – zeer bezorgd over de politieke situatie in ons land en de mogelijke gevolgen ervan voor de werknemers. Daarom lanceert het een krachtdadige oproep voor een onderhandelde oplossing, om uit de communautaire impasse te geraken waarin de burgers en de werknemers tegen wil en dank gestort worden.

Zo veroordeelt het ABVV een stemming van Gemeenschap tegen Gemeenschap. Het wijst de strategie van een machtsgreep, waarbij voor de eerste maal in de geschiedenis van ons land een meerderheid haar wil aan een minderheid wil opleggen, resoluut van de hand.

Voor het ABVV is het prioriteit nummer 1 rekening te houden met de ernstige sociaal-economische crisis als gevolg van het neoliberale beleid en een antwoord te geven op de essentiƫle problemen waarmee de werknemers begaan zijn, nl. hun werk, hun uitkering voor wie ontslagen werd, of hun wettelijk pensioen!

Sommigen zien in de economische crisis, en de weerslag ervan op de economie, een uitgelezen kans om de sociale rechten van de werknemers aan te tasten en sociale achteruitgang te organiseren. Het zou ontoelaatbaar zijn dat zich op deze crisis een crisis van het regime ent, waardoor de ongelijkheden nog groter zouden worden en de sociale en economische belangen van de werknemers en de sociaal gerechtigden - en vooral de zwaksten onder hen - nog meer geschaad zouden worden. Voor het ABVV is dit onaanvaardbaar.

Tot slot is het ABVV diep geschokt door de houding van een extreemrechtse partij die het halfrond in het Parlement bezette om de Vlaamse Leeuw te zingen en de Vlaamse onafhankelijkheid te eisen, en zich op die manier meester maakt van het hart en de zetel van onze democratie. Dat is ronduit onaanvaardbaar!