Terug

PB Prioriteiten in het energiedebat: veiligheid en zekerheid

Prioriteiten in het energiedebat: veiligheid en zekerheid


Het ABVV maakt zich ongerust over de manier waarop het energiedossier momenteel behandeld wordt en roept op tot een ontmoeting met minister van Energie Marghem. Voor het ABVV is het cruciaal dat men in dit dossier teruggrijpt naar wat prioritair is: veiligheid en zekerheid!

 

1. Veiligheid voor de werknemers en de bevolking inzake kernenergie, met maximale garanties

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft het laatste woord, maar het ABVV vraagt ook het Internationaal Atoomagentschap hierin te betrekken. Nucleaire veiligheid neem je niet licht op!

 

2. Bevoorradingszekerheid

We kunnen alleen maar vaststellen dat de bevoorrading verre van verzekerd is, noch voor de winter 2015-2016, noch voor de daaropvolgende jaren.

 

Als op korte termijn de oplossing bestaat in een toename van elektriciteitsinvoer om onze bevoorrading te verzekeren, moet dat - op middellange en lange termijn - in het teken staan van de ontwikkeling van een duurzame Belgische energiemix die ons land een maximale energieonafhankelijkheid garandeert. En die evenzeer rekening houdt met de impact op de prijzen en met het oog voor coherentie en werkzekerheid in de sector. Dit bevestigt nogmaals de noodzaak van een openbaar beheer van de elektriciteitsproductie, een uiterst strategische sector voor het land.

 
3. Investeringszekerheid en energietoekomst

Het risico op afschakeling in België is groot, maar toch blijft men maar productie-eenheden sluiten. In drie jaar tijd zijn al meer dan 500 directe banen in de productiesector verloren gegaan.

 

Het Federaal Planbureau heeft er in de conclusies van zijn rapport van april 2015 aan herinnerd dat ons land, om tegemoet te komen aan zijn Europese verplichtingen en om de energietoekomst tegen 2050 veilig te stellen, hoe dan ook 62 miljard euro in de sector zal moeten investeren tussen 2010 en 2050. Wat stellen we vandaag vast? Ondanks vijf jaar achterstand worden investeringen teruggeschroefd en worden productie-eenheden de één na de ander gesloten.

 

Nochtans hebben alle werknemers behoefte aan zekerheid over de energietoekomst van ons land. De regeringsverklaring voorziet in het uitwerken, tegen eind 2015, van een energievisie en een energiepact voor België voor de periode tot 2030. Vandaag, zeven maanden vóór deze deadline, lijkt men helemaal nergens te staan.

 

Het ABVV herinnert eraan dat als men echt werk wil maken van die visie en van dit pact, dit enkel kan op een sterke maatschappelijke grondslag, met de noodzakelijke betrokkenheid van de sociale gesprekspartners, zoals dit ook in Nederland het geval was, en wel op alle niveaus!

 

Het gaat er immers om een ‘Just Transition’ (rechtvaardige overgang) voor te bereiden naar een energiemix die uitgaat van een versterking van de klassieke productie (STEG-turbines enz.) en van hernieuwbare energiebonnen, die rekening houdt met de bevoorradingszekerheid, de vorming van werknemers, het scheppen van kwalitatieve banen (met behoud van opleidingsniveau en arbeids- en loonvoorwaarden), en die ook een maximale energie-onafhankelijkheid verzekert.


Het ABVV vraagt zo snel mogelijk een ontmoeting met de minister, met name in het kader van de discussie over het Energiepact. Hierin kan ze immers niet om de sociale gesprekspartners heen.