Terug

Persbericht naar aanleiding van de lopende begrotingsgesprekken

Persbericht naar aanleiding van de lopende begrotingsgesprekken

Sinds maanden maakt het ABVV zijn ongerustheid kenbaar over de beslissingen die de regering neemt. Het is nog niet voldoende dat ze van harde besparingen haar religie heeft gemaakt; ze organiseert ook bewust sociale achteruitgang door het beleid ten voordele van de rijken en van de financiële wereld te laten dragen door een meerderheid van burgers.

Nadat het Planbureau en de Nationale Bank een gat in de begroting van 8 à 9 miljard hadden aangekondigd, beweerde de regering dat er slechts een inspanning van minder dan 100 miljoen moest geleverd worden en wou ze doen geloven dat ze goed werk had verricht.

Wanneer het om cijfers gaat, is er het probleem dat de regering al verschillende keren blijk heeft gegeven van amateurisme door de inkomsten te overschatten en de uitgaven daarentegen te onderschatten, en zelfs maatregelen te voorzien zonder financiering.

De regering schuift zaken op de lange baan, stelt continu de effecten van haar uitgavenbeleid uit en maakt een foute inschatting van de terugverdieneffecten waarin geen enkele ernstige econoom gelooft, te beginnen met die van de instellingen waarvan het professionalisme wordt geprezen: de Nationale Bank, het Planbureau, het Rekenhof en, niet te vergeten, de Europese Commissie.

Van ongerustheid naar angst

Zo goed als geen enkele overheidsbegroting is in evenwicht. Omdat de regering weigert de echte problemen aan te pakken en geobsedeerd blijft door de afbouw van de sociale bescherming, valt ze de Sociale Zekerheid aan. Bart De Wever heeft verklaard dat er nog meer kan gesneden worden in de sociale zekerheid en de regering Michel - die zijn bevelen slaafs volgt - zal zeker haar meester gehoorzamen.

Ter herinnering, het budget van de Sociale Zekerheid is al met zowat 900 miljoen beknot.

Nog verder gaan betekent eenvoudigweg dat allerlei zaken moeten worden afgeschaft. Dat is onaanvaardbaar. De regering heeft de taak de financiering van de Sociale Zekerheid duurzaam te garanderen en moet meer bepaald het hoofd bieden aan de behoeften inzake gezondheidszorg door de groeinorm van 1,5 % te verzekeren.

Voor de pensioenen vrezen we sterk dat de minister een reeks maatregelen zal toepassen die zouden leiden tot een algemene verlaging van de pensioenen, terwijl die in België al bij de laagste van Europa horen. Dit zou de zwaksten nog meer in de richting van de armoede duwen.

Van deze maatregelen leiden de wijziging van de gelijkstellingsregels van de periodes van werkloosheid, ziekte en deeltijdse arbeid voor de berekening van de pensioenen tot een aanzienlijk inkomensverlies voor de mensen die op het einde van hun loopbaan zouden mogen hopen op een waardig leven. De eerste en grootste slachtoffers hiervan zijn vrouwen.

Het puntensysteem (dat minister Bacquelaine voorstaat, terwijl hij zelf voor een commissie in de Kamer heeft verklaard dat deze hervorming niet absoluut noodzakelijk is) zal dit niet veranderen. In tegendeel, dit systeem verlaagt niet alleen de pensioenen, maar is ook een instrument in de handen van de regering om haar begrotingen in de toekomst te doen kloppen.

Ja, het ABVV is uiterst bezorgd om de toekomst

Aan een moderne maatschappij, een maatschappij van de 21e eeuw, bouw je niet door onze sociale zekerheid af te bouwen, door de toekomst onzeker te maken en dit is nu net wat deze regering doet. Jongeren hebben alleen maar uitzicht op een precaire baan, een deeltijdse baan, slecht betaald, met werkvoorwaarden die almaar afgebroken worden. Ook andere werknemers moeten slechtere werkvoorwaarden aanvaarden, moeten langer werken en krijgen op het einde van de rit een schamel pensioen.

In plaats van voor de burgers ondraaglijke situaties in te voeren, moet deze regering dringend van koers veranderen. Zo niet zal de bevolking de regering hierop afrekenen.

Onzekerheid doet vertwijfeling en wanhoop ontstaan, wat dan weer kan leiden tot (extreme) uitersten

Het ABVV zal elke regeringsmaatregel nauwkeurig analyseren en waar nodig de onrechtvaardigheden ervan aanklagen. Straks, in de herfst, zal het ABVV van de gelegenheid gebruik maken om de regering Michel-De Wever eraan te herinneren dat zij iedereen vertegenwoordigen en niet enkel de rijken en dat zij op haar weg diegenen zal terugvinden die de bevolking verdedigen.

Een ander beleid is mogelijk, anders en beter: het kan

Hoe? Door een rechtvaardig fiscaal beleid te voeren, waarbij alle inkomsten gelijk genomen worden. Door de fiscale fraude doeltreffend te bestrijden. Door een werkgelegenheidsbeleid te voeren dat banen behoudt en nieuwe, duurzame jobs creëert en zo de jeugd een toekomst biedt. Door de economie opnieuw aan te zwengelen via een investeringsbeleid. Door de binnenlandse consumptie, de belangrijkste motor van elke nationale economie, een boost te geven en dus het loonmatigingsbeleid stop te zetten. Door de werkgevers geen cadeaus zonder tegenprestatie meer te geven want op die manier komen er alleen precaire banen bij (in vergelijking met het Europese gemiddelde blijft onze werkgelegenheidsgraad bedroevend laag). Dit zijn enkele voorbeelden die het ABVV uitdraagt via zijn alternatieven voor een ander beleid. Voor een modern beleid dat elke burger een toekomst biedt.