Terug

Ook België moet de TTIP- en CETA-onderhandelingen stopzetten

Ook België moet de TTIP- en CETA-onderhandelingen stopzetten

Na Duitsland heeft ook Frankrijk de definitieve stopzetting gevraagd van de onderhandelingen over het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). Volgens François Hollande zijn de onderhandelingen vastgelopen, worden de standpunten niet gerespecteerd en is er een totaal gebrek aan evenwicht.

Wat geldt voor Frankrijk en Duitsland, geldt ook voor België. Het ABVV roept de federale regering er dus toe op de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten stop te zetten.

Het is trouwens een illusie te denken dat het handelsverdrag met Canada (CETA) verschillend zou zijn. CETA en TTIP zijn tweelingen. Ook CETA organiseert de liberalisering - op enkele uitzonderingen na - van alle openbare diensten en een liberalisering van de handel maar zonder de nodige garanties van een gemeenschappelijke sokkel inzake arbeidsrecht. Bovendien hebben de ondernemingen het recht lidstaten te vervolgen voor een ‘parallelle rechtbank’ in het geval bepaalde arbeidsreglementeringen of cao’s hen niet zouden bevallen…

CETA vormt net zoals TTIP een bedreiging voor onze rechten, onze banen, onze gezondheid, onze planeet en onze democratie.

Op 20 september zal het ABVV aan de zijde van duizenden burgers eisen dat België niet instemt met de ondertekening van het CETA-verdrag. Onze parlementsleden mogen dit akkoord evenmin goedkeuren.België mag niet instemmen met de voorzetting van de TTIP-onderhandelingen op basis van het huidige mandaat.