Terug

Onze openbare diensten: de voornaamste koopkrachtfactor en een barrière tegen ongelijkheden

Onze openbare diensten: de voornaamste koopkrachtfactor en een barrière tegen ongelijkheden

Vanochtend kondigde het VBO aan dat wat hen betreft, er nog voor honderden miljoenen moet worden bespaard in de openbare diensten. De werkgeversorganisatie verwijst daarbij naar een Europese vergelijking met Frankrijk, Duitsland en Nederland.


Zij vergeten er echter bij te zeggen dat op basis van dezelfde statistieken (Eurostat):

  • België slechts 36,2% van de uitgaven voor openbare besturen besteedt aan sociale bescherming, terwijl dat voor de andere landen gemiddeld 40,67% is: Duitsland 42,4%, Frankrijk 43,1% en Nederland 36,5%;
     
  • België amper 16,1% van de uitgaven voor openbare besturen besteedt aan de problematiek die de vergrijzing met zich meebrengt, terwijl de andere landen hier gemiddeld 19,73% voor uittrekken: Duitsland 20,6%, Frankrijk 23,8% en Nederland 14,8%.

    Stelt het VBO hier ook een gelijktrekking voor?


Wat de 15,2% uitgaven voor de algemene diensten betreft (*): deze zijn voor een groot deel het resultaat van ons federalisme. Pleit het VBO voor een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden?

 

Afgezien van het (on)oordeelkundig gebruik van cijfers, denkt het VBO echt dat dergelijke verklaringen het sociaal overleg zullen bevorderen?
 

Is de werkgeversorganisatie het eens met een bezuinigingsbeleid dat het enkel gemunt heeft op werknemers (met of zonder baan), jongeren, vrouwen, gepensioneerden, kleine zelfstandigen? Terwijl er miljarden euro’s ontsnappen aan de belastingen en dus aan de staat?

 

Het ABVV nodigt het VBO uit om eens te gaan kijken in de gerechtsgebouwen, de gevangenissen, bij de belastingadministratie, in scholen… Het zijn diezelfde openbare diensten die schreeuwen om aanvullende middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun opdracht. Opdrachten die onontbeerlijk zijn voor de maatschappij.

 

Het ABVV wijst er in de eerste plaats op dat de openbare diensten de eerste en voornaamste factor van koopkracht zijn voor de burger. Zij zijn als het ware een vermogen voor wie zelf geen vermogen heeft. Een mechanisme van herverdeling van de rijkdom en van de strijd tegen ongelijkheden. Openbare diensten zijn onontbeerlijk voor onze democratie.

 

 

* Volgens Eurostat geeft ons land 15,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan de werking van de overheid (administratie, ordehandhaving, onderwijs, …)