Terug

Actu Ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012

Ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012

Vakbond ABVV | Onderhandelingen IPA 2011-2012 Foto Belga

De sociale partners hebben een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord bereikt voor 2011-2012. 

 

Onze onderhandelaars, Rudy De Leeuw en Anne Demelenne, zaten al sinds 15 november rond de tafel met de vertegenwoordigers van de werkgevers en de andere vakbonden (de zogenaamde 'Groep van 10').

 

De onderhandelingen waren moeilijk, niet alleen door de tegengestelde opinies van werknemers en patroons, maar ook door de economische situatie. Onze economie is nog niet hersteld van de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.

 

Het gaat om een akkoord over de lonen, de welvaartsvastheid van de uitkeringen en over de verlenging van bestaande afspraken.

 

Er werd bovendien een globale visie en een uitgewerkt stappenplan opgesteld m.b.t het dossier arbeiders-bedienden.

 

De Regering heeft haar steun toegezegd voor de uitvoering van dit akkoord.

 

Het ABVV consulteert nu de eigen instanties.