Terug

PB Ontslagen werknemers: syndicale mobilisatie loont

Ontslagen werknemers: syndicale mobilisatie loont

Een nieuw Koninklijk Besluit dat van kracht werd op 1 november, schreef voor dat vergoedingen die een werkgever bij ontslag moet uitbetalen, als loon beschouwd moeten worden. Die vergoedingen mogen bijgevolg niet gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering.

 

Deze maatregel is uitermate oneerlijk omdat het hier gaat over een schadevergoeding toegekend na een willekeurig ontslag, en een inkomenszekerheid die het de getroffen werknemers ietwat gemakkelijker zou moeten maken om te gaan met het verlies van hun job.

 

Het ABVV heeft alles in het werk gesteld om die maatregel te laten afschaffen. En is daarin geslaagd. Alle vergoedingen die een werknemer in het kader van een ontslag ontvangt, kunnen met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd worden en dit met terugwerkende kracht.

 

Hetzelfde KB stelde ook een probleem bij het ontslag van zwangere werkneemsters, werknemers in tijdskrediet of bij willekeurig ontslag. Het ABVV heeft kunnen bekomen dat deze werknemers het recht blijven behouden op de vergoeding van 6 maanden (voor rekening van de werkgever) bovenop de werkloosheidsuitkering.