Terug

Actu Ons sociaal model is niet te koop! Afspraak op 2 en 7 december

Ons sociaal model is niet te koop! Afspraak op 2 en 7 december

Vakbond ABVV | Ons sociaal model is niet te koop! Afspraak op 2 en 7 december

Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot zijn 60 jaar  (65 jaar in regio’s met weinig werkloosheid), vervroegd pensioen op 62 jaar (in plaats van op 60 nu) na 40 jaar loopbaan (35 nu); wachtuitkeringen voor jongeren na 12 maanden (in plaats van na  9 maanden nu) en pas na drie positieve evaluaties voor zoeken naar werk; snellere daling (degressiviteit) van de werkloosheidsuitkeringen, … dat zijn de maatregelen die men aan het uitbroeden is voor de werknemers en de sociaal gerechtigden.


En wat houdt men in petto voor diegenen die de crisis veroorzaakt hebben? De oorspronkelijke voorziene belasting op kapitaal wordt verlaagd, aan de notionele intrestaftrek zou nog slechts lichtjes gesleuteld worden, de hoogste lonen en de topmanagers zouden niet langer meer moeten bijdragen via een belasting op hun vliegtuigticketten in eerste of in business class, de belasting op de zwaarste bedrijfswagens zou van 500 miljoen euro teruggeschroefd worden tot 200 miljoen euro,…


Het ABVV vindt dat het het hoog tijd wordt dat de onderhandelaars zich herpakken en hun gezond verstand gebruiken.
Het is inderdaad onaanvaardbaar dat de meeste liberalen – de enen hebben de verkiezingen verloren, de anderen hebben de regering doen vallen – opgejut door bepaalde  werkgeversfederaties en verantwoordelijken voor de crisis (grote aandeelhouders, bankiers, grote verbruikers van de notionele intrestaftrek, ….), hun misdadig beleid van "winst vóór alles" opdringen. Het ABVV kan en zal niet dulden dat een handvol onverantwoordelijken de macht in handen nemen, en de democratie en onze sociale zekerheid ondergraven.


Want laten we duidelijk zijn: het is alleen om electorale redenen en om naar de stemmen van de financiële rechterzijde en separatisten van allerlei slag te dingen, dat de liberalen een kruistocht ingezet hebben voor blinde besparingen. En dit alles ten koste van de lage en de middelhoge lonen. Ze moeten echter weten dat de vakbonden de legitieme, de echte vertegenwoordigers zijn van ca. drie miljoen werknemers met of zonder werk, waavan velen deel uitmaken van de “middenklasse". Zij hebben zich nooit beschermd gevoeld hebben door het destructieve, individualistisch beleid van een liberalisme, dat zonder enige schaamte de tewerkstelling slachtoffert op het altaar van de “haute finance".
Overigens zijn de maatregelen die de Open VLD en de MR verdedigen puur ideologisch en zullen ze geenszins bijdragen tot het wegwerken van het Staatstekort.


Men zou zich beginnen afvragen of deze crisis het liberale eenheidsdenken niet goed uitkomt, want zij zien nu hun kans schoon om beslag te leggen op de laatste zuurstof waarover de werknemers en de sociaal gerechtigden nog beschikken, zodat zij de verdedigers en aandeelhouders van de markten nog meer kunnen plezieren. Immers, is het niet de rechterzijde – die nochtans verantwoordelijk is voor de crisis – die de touwtjes in handen neemt in door vroeger links geregeerde Europese landen, die nu bloeden onder het dictaat van de banken, de markten en de ratingagentschappen?
Nochtans kan men geen welvaart scheppen door de openbare diensten (waaronder de federale administratie), die een onmisbaar instrument zijn voor de herverdeling van de rijkdom, aan te vallen; noch door de index (waardoor we het hoofd boven water konden houden) aan te pakken of de eindeloopbanen (waaronder de brugpensioenen) aan te vallen, dat we de basis zullen leggen voor een welvarende samenleving.
 

Het is ook niet door onze sociale zekerheid (waaronder de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen), die een solidair verzekeringssysteem voor ons allen is,  af te kalven tot een bijstandsregeling voor de grootste kansarmen, dat we uit de crisis zullen geraken.


Het is niet door zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten (vorming werknemers, investeren in onderzoek en ontwikkeling, innoveren om nieuwe markten te veroveren in toekomstgerichte sectoren) en door de verliezen op de gemeenschap af te wentelen (en de winsten uiteraard voor zich te houden) dat het liberale maatschappijmodel enige legitimiteit zal verwerven en zal kunnen beweren dat het opkomt voor de "middenklasse".


Wij roepen dan ook alle partijen aan de onderhandelingstafel - en meer in het  bijzonder deze die beweren een sociaal beleid te voeren - op om hun overtuiging niet te laten vallen en zich niet van doelwit te vergissen. Het is immers onrechtvaardig dat diegenen die de crisis veroorzaakt hebben, het vandaag voor het zeggen hebben.


Wij zullen niet nalaten dit op de manifestaties op 2 en 7 december e.k. te herhalen. En als we niet gehoord worden, zullen we niet anders kunnen dan dit nog eens te herhalen. Harder dan. Op een andere manier. Zonder ophouden.

 


Rudy De Leeuw, Anne Demelenne, Caroline Copers, Thierry Bodson, Philippe Van Muylder, Eddy Van Lancker, Daniel Van Daele, Erwin De Deyn, Myriam Delmée, Alain Clauwaert, Paul Lootens, Karel Stessens, Alain Lambert, Herwig Jorissen, Nico Cué, Dominique Meyfroot, John Colpaert, Ivan Victor, Alain Detemmerman,Tangui Cornu.