Terug

PB Onderhandelingen Trans-Atlantisch handelsverdrag EU-VS

Onderhandelingen Trans-Atlantisch handelsverdrag EU-VS gaan door, ondanks sterke tegenwind

Persbericht Belgische Coalitie Waardig Werk 

 

Ondanks de groeiende tegenstand en ongerustheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) die de Belgische vakbonden en NGO’s samen met een hele brede waaier van Amerikaanse en Europese middenveld-organisaties delen, is de vijfde onderhandelingsronde in Washington van start gegaan. De dynamiek van de onderhandelingen gaat dus gewoon verder, zonder een antwoord op de meeste van onze fundamentele bekommernissen.
 

Het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) is een handelsakkoord tussen de VS en de EU, in onderhandeling sinds juli 2013. De officiële doelstelling is de bescherming van internationale investeerders en de verdere liberalisering van de handel in goederen en diensten, met name door een harmonisering van de regelgeving op diverse terreinen. De beschikbare informatie over het mandaat en de onderhandelingsagenda toont dat er een reëel risico bestaat dat de rechten van burgers - en werknemers in het bijzonder - afgezwakt worden, wanneer het gaat over de normen voor voedselveiligheid, milieubescherming, bescherming van privacy en publieke dienstverlening.

 

“Wij weigeren te aanvaarden dat de lobbymachines van de multinationals steeds meer macht krijgen om ons wetten op te dringen en onze levenswijze te beïnvloeden. Wij eisen dat het consultatieproces dat wordt opgezet echt transparant verloopt en dat dit ook ernstig genomen wordt” zegt Michel Cermak, coördinator van de Belgische Coalitie voor Waardig Werk.
 

De Belgische Coalitie voor Waardig Werk eist van de huidige – en de toekomstige - Belgische regering en de Europese mandatarissen, dat ze de aandacht van de onderhandelaars trekt op vier cruciale punten die gedragen zijn door grote groepen in de samenleving. Ze moet ook te kennen geven dat dit breekpunten zijn en dat een eventuele ondertekening van de eindtekst van het akkoord dus zal afhangen van de mate waarin er mee rekening werd gehouden:
 

  • Het is onaanvaardbaar dat, onder het mom van een harmonisatie van de arbeidsnormen tussen VS en EU, onze sociale arbeidsrechten in een neerwaartse spiraal terecht komen. Of dat in de toekomst wetten doorgelicht worden door een “reglementeringscommissie” die ze aftoetst aan hun impact op het vrij verkeer van goederen en diensten (1).
     
  • We verzetten ons ook tegen de opname van het arbitragemechanisme tussen investeerders en staten, het zogenaamde ISDS, dat toelaat aan ondernemingen om democratisch genomen politieke beslissingen te ondergraven. De consultatie die door de Commissie hierover momenteel is opgezet, is niet geloofwaardig, want intussen gaan de onderhandelingen over dit mechanisme voor andere akkoorden (o.m. Canada en Japan) gewoon door (2).
     
  • We eisen dat het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling mechanismen voor monitoring en sanctionering bevat indien de arbeidsnormen van de IAO worden geschonden. Deze mechanismen moeten bindend zijn en onderhandeld met de sociale partners.
     
  • Wij verzetten ons tegen het opnemen van een negatieve lijst over privatisering van de diensten omdat deze de bescherming van publieke dienstverlening sterk bemoeilijkt. Met een negatieve lijst wordt alles wat niet opgesomd is per definitie geliberaliseerd, zodat nieuwe publieke dienstverlening op domeinen die in sterke ontwikkeling zijn in de toekomst onmogelijk wordt.

 

De risico’s zijn groot en de voordelen onzeker. Daarom mag de rol van de Europese Raad en van het Europees Parlement niet beperkt worden tot een oordeel over een ellenlange eindtekst die te nemen of te laten is (3).


 

(1) Meer dan 170 organisaties en bewegingen hebben eenzelfde brief gestuurd aan mevr. Froman en mr. De Gucht; en Bernadette Ségol, secretaris generaal van de Europese vakbondsconfederatie, heeft haar voorbehoud over dit punt uitgedrukt.

 
(2) de vakbonden, consumentenorganisaties, belangengroepen voor gezondheid, samen met meer den 100 NGO’s verzetten zich, in een open brief, duidelijk tegen deze mechanismen (klik hier). Betreffende de onderhandelingen met Canada, zie het communiqué van het EVV, en dat van CNCD-11.11.11


(3) ook de eis voor transparantie wordt breed gedragen, met name door de grootste organisaties op Europees niveau van werknemers, consumenten, klimaatactivisten en organisaties voor internationale samenwerking.