Terug

Actu Nucleaire rente objectief vastgelegd

Nucleaire rente objectief vastgelegd

Vakbond ABVV | Nucleaire rente objectief vastgelegd

De energiewaakhond CREG, de toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt, heeft de omvang van de onterechte nucleaire winsten vastgelegd én voorgesteld om het hele bedrag bij de sector af te romen.

 

Volgens lekken uit een nog niet gepubliceerde studie van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) staat de nucleaire rente nu eindelijk vast. Ze bedraagt tussen 1,7 en 1,8 miljard euro per jaar. Het gaat hier dus niet om peanuts...

 

Na afrek van een billijke winst van 450 mln euro, betekent dit dat er een bedrag van 1,3 mld gemiddeld per jaar kan worden vrijgemaakt bij de nucleaire sector.

 

Goed nieuws is dat de energieregulator voorstelt het hele bedrag bij de sector af te romen. Dat is altijd onze vraag geweest.

 

Waarover gaat het?

De nucleaire rente is de winst die stroomproducenten Electrabel en SPE Luminus opstrijken omdat ze goedkope stroom maken uit de al afgeschreven kerncentrales. De laatste maanden ontstond een welles-nietesspelletje over het totaalbedrag van deze winsten (honderden miljoenen - enkele miljarden).  Dit totaalbedrag is van belang omdat het nog belast moet worden (niet met het gewone tarief, het gaat om een uitzonderlijke en onterecht gemaakte winst).

 

Berekeningswijze

Het ABVV keurde  samen met de andere leden van de Algemene Raad van de CREG in februari 2011 een unaniem advies goed over de berekeningswijze van de nucleaire rente:  “Indien er stranded benefits (overwinst ten gevolge van de versnelde afschrijvingen) bestaan, zijn er regerings- / wettelijke maatregelen vereist om de betrokken consumenten in staat te stellen hun gedane inspanningen op dwingende wijze terug te winnen. Noteer hierbij dat het bestaan op zich van stranded benefits los staat van een eventuele verlenging van de levensduur van de kerncentrales".

 

Terug naar de gemeenschap

De Algemene Raad van de CREG heeft zich ook unaniem uitgesproken over de aanwending van deze nucleaire overwinst. Het geheel van de onterecht gemaakte winst op de afgeschreven centrales moet naar de gemeenschap terugvloeien en dienen om de elektriciteitsfactuur te verlichten, via investeringen in hernieuwbare energie en in het verhogen van de energie-efficiëntie van onze residentiële en industriële infrastructuur.

 

Alternatieve energiebronnen

De CREG suggereert aan de federale minister, bevoegd voor Energie, een deel van de nucleaire taks te gebruiken om de offshore windproductie (in zee) te financieren. De netwerkkosten van het geplande offshore windmolenpark (tegen 2015), zullen de energiefactuur niet bepaald lichter maken en nochtans is het een dwingende keuze die de politiek moet maken om voluit te gaan voor hernieuwbare energieprojecten, offshore en onshore, in een Centraal-West-Europees kader.

 

Energie-armoede

Het steeds groter wordend probleem van de energie-armoede, waarbij burgers afgesloten worden van gas en elektriciteit omdat ze hun factuur niet meer kunnen betalen, kan verlicht worden! Nu rekenen de distributienetbeheerders de kosten hiervoor door aan de consument,  maar dit kan vermeden worden door een deel van de nucleaire taks aan te wenden worden voor sociale dienstverplichting.

 

Meer info