Terug

Actu Nog meer flexibiliteit? Mensen zijn geen machines!

Nog meer flexibiliteit? Mensen zijn geen machines!

Vakbond ABVV | Nog meer flexibiliteit? Mensen zijn geen machines!

In ons land gaat de flexibiliteit al heel ver. En toch zouden werknemers zich nog meer in bochten moeten wringen. Zelfs ten koste van hun privéleven en gezondheid. Maar het ABVV en zijn delegees bewaken de grenzen van de flexibiliteit. Samen gaan we voor sterke statuten, stevige contracten en haalbare werkuren.  
 

 

Flexibiliteit is hét modewoord bij de werkgevers. Werknemers moeten nog goedkoper én productiever worden, en ze moeten steeds soepeler en flexibeler inzetbaar zijn. Werknemers moeten zich in alle mogelijke bochten wringen en zich aanpassen aan de organisatie van het bedrijf. Ook als dat ten koste gaat van hun privéleven en zelfs van hun gezondheid. Ook al gaat de flexibiliteit in ons land al ver. Heel ver.

 

Arbeidstijd: alles mogelijk mits overleg

Wat betreft de arbeidstijd is zowat alles mogelijk mits syndicale omkadering.

  • Overuren zijn goedkoper geworden en de limiet op het aantal overuren is verhoogd.
  • Er kan vlot minder gewerkt worden naargelang de behoeften van het bedrijf en de arbeidstijd kan gespreid worden. 
  • Er is bij ons méér deeltijds werk (in heel wat flexibele vormen) dan in de rest van Europa. 
  • En met de tijdelijke werkloosheid beschikken werkgevers over een uniek instrument om de kosten te drukken bij een daling van bestellingen. Een instrument dat hun benijd wordt door de werkgevers van alle andere Europese landen.

Zeggen werkgevers dat de flexibiliteit verhoogd moet worden, dan klagen ze eigenlijk niet over wat in ons land mogelijk inzake arbeidstijd – zowat alles –, maar over het feit dat hiervoor sociaal overleg noodzakelijk is.

 

Contracten: waaier aan mogelijkheden

Ook wat betreft de types contracten of arbeidsovereenkomsten bestaat er een waaier aan mogelijkheden: uitzendarbeid, verlengbare contracten van bepaalde duur, een beetje of veel deeltijdwerk, flexi-jobs in de horeca, stages, seizoencontracten, studentenjobs...

 

Het aantal werknemers dat onzeker is over zijn inkomen zoals uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk contract, neemt schrikbarend toe.

 

“Modernisering”

Maar nog volstaat het blijkbaar niet. Werkgevers en rechtse/liberale politici pleiten voor nog méér flexibiliteit onder het mom van “modernisering”. Zij hebben het, als puntje bij paaltje komt, alleen over flexibiliteit in het voordeel van de werkgever zonder ook maar iets te willen verbeteren aan de arbeidsomstandigheden, aan de kwaliteit en werkbaarheid van het werk,... Wij hebben het over flexibiliteit op jouw maat. 

 

Nog flexibeler worden? Nee, bedankt. Mensen zijn geen machines. Het ABVV en zijn delegees bewaken de grenzen van de flexibiliteit. Samen gaan we voor sterke statuten, stevige contracten en haalbare werkuren. Stem ABVV, stem lijst 2 bij de sociale verkiezingen in mei.

 

Moet jij je te veel in bochten wringen?
Spreek je delegee aan!

Je delegee kent de realiteit op de werkvloer. Het loont dus de moeite om met haar/hem te spreken.


De delegees in je organisatie kunnen in de overlegorganen in discussie gaan met de werkgever over het arbeidsritme en de werkdruk, aangepast werk (voor oudere werknemers), het vastleggen en het menselijk houden van werkuren en werkroosters, de uitwerking en omkadering van telewerk en thuiswerk, … Een delegee kan je ook op weg helpen met een aanvraag voor tijdskrediet, ouderschapsverlof, …

 Vakbond ABVV | Affiche Flexibiliteit op jouw maat - stem ABVV

Heb je twijfels bij al die overuren die je klopt? Ben je dat zoveelste tijdelijke contract beu? Meen je na al die maanden interimwerk nu wel recht te hebben op een vast contract? Spreek dan ook je afgevaardigde aan!

 

Delegees moeten inzicht krijgen in het financiële reilen en zeilen van het bedrijf en volgen de personeelsevolutie op: wie vertrekt, wie komt er bij, hoeveel tijdelijke werknemers worden er ingeschakeld,… Kom je handen tekort, signaleer dit dan aan je afgevaardigde!

 

Verder bespreken werknemersafgevaardigden ook de arbeidsomstandigheden en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s met de werkgever. Delegees kunnen er mee voor zorgen dat de arbeid aangepast is aan de mens. 


Vreet je werk je energie op?
De ABVV-loopbaanbegeleiders geven je opnieuw goesting in werk!

Via loopbaanbegeleiding zoek je in een vertrouwelijke sfeer naar antwoorden op vragen als “Hoe ga ik weer met goesting naar het werk?” of “Hoe krijg ik werk en privé beter in balans?” Je leert je kansen op de arbeidsmarkt kennen en vergroten, maar ook je talenten, waarden, ambities, motivatie en zelfinzicht.

 

Ingrid werkte als verantwoordelijke in de schoonmaak. Haar werkweek bleek al snel te kort voor het vele werk dat ze moest verzetten. “Iedereen deed er zijn goesting en er was te weinig structuur. Er was steeds minder personeel voor het werk dat we moesten doen, dus ik klopte massa’ s overuren. Dit vroeg heel veel energie van me. In de loopbaanbegeleiding kreeg ik een heel andere kijk op mezelf en op mijn toekomst. Ik stond opnieuw stil bij de capaciteiten die ik heb en koos er bewust voor om een andere weg in te slaan en in de productie te gaan werken. Nu werk ik in ploegen en heb afgelijnde en specifieke verantwoordelijkheden. Als ik thuis kom, kan ik mijn werk volledig loslaten. Ik geniet nu meer van elke dag.”