Terug

PB Nog 40 jaar wachten op loongelijkheid m/v?!

Nog 40 jaar wachten op loongelijkheid m/v?!

 

Dinsdag 18 maart ‘vieren’ ABVV en zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, 10 jaar Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon.


Tijdens Equal Pay Day delen ABVV-militanten en vrijwilligers van zij-kant hun verontwaardiging met het brede publiek op tal van openbare plaatsen en in bedrijven. Zij richten Injustice Gates op om de onrechtvaardigheid van de loonkloof v/m tastbaar te maken. Mannen mogen de fast lane nemen, vrouwen moeten een omweg maken.


10 jaar campagne voeren heeft ongetwijfeld vruchten afgeworpen. Op tien jaar tijd is de loonkloof tussen vrouwen en mannen op uurbasis (percentage bruto uurloon, in de privésector, voltijdse werknemers) meer dan gehalveerd, van gemiddeld 15% naar 7%.


Op maandbasis bekeken en rekening houdend met deeltijdse werknemers, werd minder vooruitgang geboekt. Vrouwen verdienen vandaag op maandbasis (in de privésector, deeltijds werkenden inbegrepen) nog steeds gemiddeld 21% minder dan mannen (tegen 26% tien jaar geleden). Om hetzelfde loon als mannen te verdienen, moeten vrouwen twee maanden en achttien dagen langer – dus tot 18 maart - werken. Aan dit tempo hebben we nog 40 jaar nodig om de loonkloof te dichten!


Een belangrijke oorzaak van de loonkloof is deeltijds werk: 45,8% vrouwen tegenover 10% mannen werkt deeltijds. Dit is vaak geen vrije keuze. Slechts 12% van de werkneemsters kiest uit vrije wil voor deeltijds werk.


Het terugdringen van deeltijds werk is dan ook van essentieel belang voor zij-kant en ABVV. Dit kan onder andere door:

  • werkgevers ertoe aan te zetten deeltijdse uurroosters uit te breiden naar voltijdse uurroosters;
  • werkgevers ertoe aan te zetten vaste deeltijdse uurroosters te voorzien die een combinatie met een andere deeltijdse job mogelijk maken;
  • het begrip ‘passende betrekking’ te herdefiniëren zodat werkzoekende vrouwen niet langer gestraft worden omdat ze een moeilijk bereikbare job van 3 uur per dag, slecht betaald, en op 60 km van de woonplaats weigeren;
  • voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare opvang – en zorginfrastructuur te voorzien voor kinderen en zorgbehoeftige personen.


Daarnaast eisen het ABVV en zij-kant ook de integrale toepassing van de wet van 22 april 2012 om de loonkloof te dichten. In dit opzicht zijn we ontstemd over het feit dat de administratie – omwille van budgettaire redenen – niet tijdig over de nodige middelen kon beschikken om het genderneutraal karakter van de sectorale functieclassificaties af te toetsen. Dit heeft tot gevolg dat het engagement van de minister van Werk om de bevriezing te herzien van de lonen die gediscrimineerd worden (o.b.v. de screening van de sectorale functieclassificaties), uitgesteld is.

Zij-kant en ABVV zullen hun acties onverminderd voortzetten tot de loonkloof gedicht wordt.

Meer info?