Terug

Actu Nieuwe welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Nieuwe welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Vakbond ABVV | Nieuwe welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Het ABVV heeft het laatste interprofessioneel akkoord niet ondertekend omdat het zwaar ontoereikend was, maar we hebben wel onderhandeld over de aan­passing van de sociale uitkeringen aan de welvaart. De regering nam deze onderhandelde verdeling over, zodat vanaf 1 september 2011 opnieuw een aantal sociale uitkeringen bovenop de index worden aangepast aan de evolutie van de welvaart.

 

Pensioenen

 • Minimumpensioen werknemers: + 2%
  • Gezinspensioen: € 1.332,50/maand
  • Alleenstaande: € 1.066,33/maand
  • Overlevingspensioen: € 1.049,57/maand
 • Pensioenen van 15 jaar en ouder: + 2,25%
 • Pensioenen ingegaan in 2006: + 2%
 • Inkomensgarantie voor ouderen: min. € 635,53/maand – max. € 953,30/maand
 • Drempelbedragen RIZIV-inhouding op pensioenen vanaf 1 september 2011: + 2%
 • Verhoging minimumrecht per loopbaanjaar tot € 16.816,49 euro/jaar voor de pensioenen ingaand vanaf 1 september 2011

 

Invaliditeit

 • Minimumuitkeringen: + 2%
 • Hulp van derden: van € 12 naar € 15
 • Optrekking inkomensgrens gezinshoofd en alleenstaande
  • Gezinshoofd: € 821 naar € 878
  • Alleenstaande: € 948 naar € 967
 • Uitkeringen ingegaan in 2005: + 2%

 

Beroepsziekten

 • Minima en forfaits: + 2%
 • Uitkeringen: + 0,7%
 • Uitkeringen ingegaan in 2005: + 2%

 

Werkloosheid

 • Minima en forfaits: + 2%
 • Wachtuitkeringen samenwonende: + 1%

overzicht nieuwe bedragen op de themapagina werkloosheid - bedrag uitkeringen

 

Tegemoetkomingen personen met een handicap

 • Basisbedrag inkomensvervangende tegemoetkoming: + 2

 

Tegemoetkomingen aan bejaarden

 • Inkomensgrens tegemoetkoming aan bejaarden: + 1,5%