Terug

Nieuwe regels tijdskrediet en eerste welvaartsaanpassing sociale uitkeringen uitgesteld: regering kibbelt ten nadele van werknemers

Nieuwe regels tijdskrediet en eerste welvaartsaanpassing sociale uitkeringen uitgesteld: regering kibbelt ten nadele van werknemers

De toepassing van de nieuwe regels voor tijdskrediet was voorzien voor 1 april 2017. Dit gaat echter niet door.

Ook de verhoging van de uitkeringen voor alleenstaanden in thematisch verlof, een verhoging tot de armoedegrens, die eveneens gepland was op 1 april, wordt uitgesteld. Het gaat met name om de eerste fase van de welvaartvastheid van de sociale uitkeringen onderhandeld in het kader van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018.

De regering heeft beide dossiers, voortkomend uit het sociaal overleg, verbonden aan nieuwe besparingen voor een bedrag van 20 miljoen euro. En de regeringspartijen kibbelen nu om uit te maken op welke bepalingen die besparingen zullen vallen.

Dit is onaanvaardbaar! Door dit uitstel komen de werknemers die een tijdskrediet willen opnemen terecht in een juridische leemte. En de alleenstaanden in thematisch verlof spelen een aanpassing van hun sociale uitkering kwijt. Een aanpassing die nochtans broodnodig is omdat heel wat facturen stijgen.

Niet alleen zijn de werknemers de enigen die het kille besparingsbeleid van deze regering moeten dragen - een blind besparingsbeleid dat wij blijven aanklagen - ze moeten bovendien ook opdraaien voor de inefficiëntie van dit beleid.

Terwijl de regering de sociale gesprekspartners onder druk heeft gezet om snel vóór 1 april een cao tijdskrediet te sluiten, is zij vandaag als enige verantwoordelijk voor de niet-uitvoering hiervan. Door de uitvoering van die akkoorden afhankelijk te maken van nieuwe besparingen, volhardt deze regering in haar wil om de mogelijkheden op een menselijke loopbaan verder te beperken.

Ter herinnering: de nieuwe cao tijdskrediet breidt het tijdskrediet met motief zorg uit tot 51 maanden, geeft ook wettelijk samenwonenden deze mogelijkheid, maakt ouderschapsverlof a rato van een halve dag per week mogelijk en vrijwaart alle mogelijkheden voor een tijdskrediet eindeloopbaan.

Wij vragen dan ook de onmiddellijke uitvoering van de gesloten akkoorden, zoals de regering zich daartoe verbonden had.