Terug

Nieuwe ontsporing in het opvangbeleid van mensen zonder papieren

Nieuwe ontsporing in het opvangbeleid van mensen zonder papieren

Vorige zaterdagnamiddag werden mensen zonder papieren van de vereniging ‘la Voix des Sans papiers’ en hun ondersteunende organisaties gewelddadig aangevallen door ‘vermeende politiemensen’. En dit terwijl ze rustig naar hun nieuwe onderdak, een gebouw in de Broekstraat, stapten.

‘Vermeende politiemensen’

De aanvallers, zogezegd ordehandhavers, droegen immers geen kenteken van de politie. Ze hebben zich bovendien op geen enkel moment geïdentificeerd bij de betrokken mensen zonder papieren die op weg waren naar hun nieuwe onderdak.

Deze nieuwe agressie komt bovenop de talrijke razzia’s waaraan zij worden blootgesteld op het openbaar vervoer en in de voorlopige gebouwen waar ze gewoon even proberen tot rust te komen.

De provocatie volgt op de steeds repressievere standpunten van de regering-Michel die via zijn Staatssecretaris een vreemdelingenpolitie wil invoeren in de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het ABVV klaagt het gebruik van dergelijke methodes binnen het staatsapparaat aan en veroordeelt ze. Het zijn methodes die haak staan op het respect voor elementaire mensenrechten en voor onze rechtsstaat. Wij eisen dat de mensen zonder papieren meteen door de Stad Brussel elders onderdak wordt verleend, zoals is overeengekomen. We vragen eveneens dat er snel een correct en neutraal onderzoek zou worden uitgevoerd om deze ‘vermeende politiemensen’ te identificeren die gewone burgers die hun recht op huisvesting wilden doen gelden, aanvielen.

Ter herinnering, op zondag 12 november betoogden meer dan 6.000 personen vreedzaam om de regularisering van mensen zonder papieren te eisen.