Terug

Actu Nieuwe jobstudentenregels duidelijker maar daarom niet veel beter

Nieuwe jobstudentenregels duidelijker maar daarom niet veel beter

Vakbond ABVV | Nieuwe jobstudentenregels duidelijker maar daarom niet veel beter

De ABVV-jongeren verwelkomen de vereenvoudigingen maar benadruk-ken dat een doordachte visie ontbreekt.

 

Het kernkabinet van de Federale regering van lopende zaken keurde nieuwe principes goed voor de jobstudenten. Vanaf 2012 kunnen studenten 50 dagen werken aan een verminderd RSZ-tarief. Dit in tegenstelling tot de huidige 23 dagen tijdens de zomermaanden en 23 dagen daarbuiten, aan 2 verschillende RSZ-kortingsformules.

 

Vereenvoudigen en controleren is goed

Iedereen roept al sinds de invoering van het huidige systeem in 2005 om vereenvoudiging. Dus het is goed dat die er nu komt. Werkgevers waren echter niet zo tuk op een sluitend controlemechanisme. Dat werd nu wel in de nieuwe regeling opgenomen, maar het is nog niet realiseerbaar in de praktijk. Tegen 1 januari 2012 zou het controlesysteem op punt moeten staan. Eender welke regeling staat of valt natuurlijk met zo’n sluitende controle dus dit is voor ons enorm belangrijk.

 

Visie ontbreekt

ABVV-jongeren protesteerde al sinds de invoering van de extra 23 dagen buiten de zomervakantie hevig, samen met studentenkoepels en Vlaamse en Waalse Jeugdraden. Nu komen daar nog 4 dagen bij en krijgt men nog meer keuze om ze te gebruiken. De vereenvoudiging en een sluitende controle zijn zeer welkom, maar ze verhelpen niets aan de andere bedenkingen. Een visie op lange termijn ontbreekt.

 

Verkeerd beeld op de arbeidsmarkt

Het blijft bizar dat de eerste stappen op de werkvloer zodanig verschillend georganiseerd worden van de gewone arbeid. Dit helpt écht niet om jongeren een realistisch beeld te geven van de arbeidsmarkt. Werkgevers klagen dat jongeren niet goed voorbereid zijn, maar ze nemen wel jobstudenten aan met totaal andere arbeidsvoorwaarden? Wat wil je dan?

 

Studenten vs werkzoekenden

De concurrentie met echte werkzoekenden wordt zowel door werkgevers als politici nog steeds geminimaliseerd. Maar ondertussen zijn er wel degelijk verdringingseffecten aangetoond, bijvoorbeeld in de distributiesector (warenhuizen). Enig degelijk onderzoek hiernaar blijft uit en de concurrentie tussen studenten onderling en tegenover gewone werkzoekenden wordt nog maar eens opgedreven. Wij eisen dat bij de evaluatie van dit nieuwe systeem ook fatsoenlijk onderzocht wordt wat de impact op de gewone arbeidsmarkt is.

 

Geen rechten

Studeren doe je steeds langer. Wanneer je dat combineert met werken, bouw je in deze regeling geen RSZ-rechten op. Het lijkt veraf maar de jobstudenten stellen zo hun eigen (brug)pensioen steeds verder uit of zullen gewoon minder pensioen krijgen. Zonder het goed en wel te beseffen. Ze mislopen bijvoorbeeld ook vakantiedagen en –geld. Voor sommige politici en werkgevers is dat natuurlijk wel goed nieuws aangezien zij liefst iedereen zo lang en zo hard mogelijk wil zien werken.