Terug

Neen tegen gedwongen uitzettingen van mensen zonder papieren

Neen tegen gedwongen uitzettingen van mensen zonder papieren

Deze morgen (dinsdag 28 november 2017) hebben we vernomen dat er verschillende Guineeërs zonder papieren die in het gesloten opvangcentrum van Vottem en in het centrum 127 bis verblijven, een ticket  gekregen voor een collectieve terugvlucht. Het gaat om een militaire vlucht die in Brussel zal opstijgen om 10.30 uur, met bestemming Guinea en de Democratische Republiek Congo.

Het ABVV is sterk gekant tegen dit gedwongen terugkeerbeleid dat door de federale regering wordt georganiseerd, onder leiding van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Met deze uitzettingen worden die vrouwen en mannen immers teruggestuurd naar armoede, geweld en ellende nadat ze de ergste beproevingen hebben doorstaan om hier bescherming en hoop op een betere toekomst te vinden.

Dit veiligheidsbeleid neemt een hele hap uit de begroting en verbetert zogezegd de veiligheid van de burgers, maar de realiteit is anders. Deze onverantwoorde uitgaven verhinderen dat er maatregelen worden genomen om de migranten te integreren op de arbeidsmarkt. Dit is de enige garantie om vertrouwenwekkende banden te creëren tussen de burgers. En wat nog erger is, dit beleid criminaliseert de migrerende werknemers. Zij die geen enkele verdediging hebben om hun rechten te laten respecteren.

Het ABVV eist dat dit uitzettingsbeleid wordt stopgezet en vindt dat er dringend een regularisatiebeleid nodig is voor mensen zonder papieren.