Terug

PB Neen aan de afschaffing van de diplomabonificatie

Neen aan de afschaffing van de diplomabonificatie

Samen met de ACOD verwerpt het ABVV het voorontwerp van wet dat de diplomabonificatie, die normaal meetelt voor de berekening van het pensioen in de openbare diensten, afschaft.

 

Deze maatregel - die het gemeenschappelijk vakbondsfront unaniem afwees - houdt in dat sommige werknemers langer (tot 7 jaar meer!) zullen moeten blijven werken en zal de aanwerving van jonge werkzoekenden in de weg staan.
De vakbonden hadden eveneens gevraagd dat de pensioenproblematiek integraal deel zou uitmaken van de werkzaamheden van het toekomstige Nationaal Pensioencomité.
Door de opsplitsing van het dossier doet de regering afbreuk aan de verworven rechten en veroorzaakt zij permanente ongerustheid bij de werknemers.

 

Doorheen de hervorming van de pensioenen (van de openbare en de privésector) streeft de regering slechts één doel na en dat is de pensioenen naar omlaag te halen. Dit terwijl de wettelijke pensioenen in België nu al tot de laagste van Europa behoren en heel wat gepensioneerden onder de armoedegrens zitten.