Terug

Actu Neem deel aan de Europese syndicale actiedag

Neem op 29/09 deel aan de Europese betoging te Brussel !

Vakbond ABVV | Europese syndicale actiedag

Ook jij kan actief deelnemen aan de Europese actiedag van het Europees vakverbond op woensdag 29 september 2010. Betoog mee in Brussel tegen een streng bezuiningingsbeleid en voor werk, duurzame groei en rechtvaardige fiscaliteit.

 

Blind bezuinigen? Nee! We hebben al genoeg betaald!

 

‘Bezuinigen’, het nieuwe modewoord van Europa.

 • De financiële crisis, veroorzaakt door het onverantwoord risicogedrag van de zakenbanken en de speculanten, sloeg een gat in de begroting en verlamde de economie. Men moest diep in de beugel tasten om de banken te redden. De factuur daarvan werd aan ons, burgers en belastingbetalers, doorgeschoven via de openbare schuld.
   
 • De daarop volgende economische crisis joeg de werkloosheid spectaculair de hoogte in. De inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen vielen fors terug. En opnieuw betalen wij, werknemers, de rekening.
   
 • De banken maken intussen winst, maar afgezien van een symbolische taks - die niet eens de Staatswaarborg dekt - wil men de sanering van de overheidsfinanciën door ons laten betalen: door de werknemers uit de privé en de openbare diensten, de uitkeringstrekkers, de werklozen, de zieken en de gepensioneerden. Onze pensioenrechten worden op de helling gezet. De koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart wordt in vraag gesteld. De werkgelegenheid in de openbare diensten wordt bedreigd. Dat is onaanvaardbaar.
   

Zoek het geld elders...

Nooit was onze maatschappij zo rijk, nooit waren de ongelijkheden zo groot.
 

 • Maar sinds 30 jaar daalde het aandeel van de werknemers in de geproduceerde rijkdom constant terwijl ze de enige echte producenten van rijkdom zijn.
   
 • Terwijl het aandeel van het kapitaal daarentegen, van de inkomens uit eigendom, voortdurend steeg. Dat geld, dat in handen is van een kleine minderheid rijken, werd niet in de economie geïnvesteerd maar gebruikt om te speculeren en jobs te vernietigen.

Wij eisen dan ook een eerlijke ‘return’ en een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom. Het moet gedaan zijn het geld te zoeken bij diegenen die er geen meer hebben. Dus niet bij de werknemers en de uitkeringstrekkers. Het binnenlands verbruik mag niet bedreigd worden door de lonen aan te tasten. De speculanten moeten nu betalen: de winsten moeten opnieuw in de economie geïnvesteerd worden.

Daarom eisen wij een taks op de financiële transacties om een Europees herstelplan te financieren voor duurzame, kwaliteitsvolle banen door innovatie, ontwikkeling van groene filières en zachte energie.

Door de fiscale concurrentie tussen de lidstaten verliest de overheid tal van middelen. In plaats van te bezuinigen zou men beter de belastingen op Europees vlak harmoniseren.
 

Rechtvaardige belastingen!

Om de overheidsfinanciën te saneren en de overheid in staat te stellen zijn opdrachten als openbare dienstverlener uit te voeren, om de sociale zekerheid en de pensioenen te kunnen betalen, moeten diegenen die de breedste schouders hebben de zwaarste lasten torsen.
 

Hoe iedereen zijn deel doen betalen?

 1. Door een efficiënte strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking.
  Van de 45 miljard euro die ontsnapt aan de belastingen, kan gemakkelijk 30 tot 50% van de niet ontvangen
  inkomsten gerecupereerd worden, dus zo’n 10 miljard, en dit zonder de belastingen te moeten verhogen.
   
 2. Door alle belastingcadeaus aan particulieren en ondernemingen door de molen te halen.
  Het zijn immers diegenen die er het minste nood aan hebben, die er het meest van profiteren.
   
 3. Door de belastingdruk te herschikken, in het voordeel van de inkomens uit arbeid.
  Inkomens uit eigendom en kapitaal worden te weinig belast. De inkomens opsporen en ze doen bijdragen aan de
  collectieve behoeften is mogelijk dankzij de opheffing van het bankgeheim.