Terug

Actie Nationale betoging 24 mei 2016

Nationale betoging

Nog harder werken om minder te verdienen? Nog flexibeler werken om minder tijd te hebben? Nog langer werken om minder pensioen over te houden? Terwijl de facturen maar blijven toestromen? Neen, bedankt. De rek is eruit. Dat maken we samen duidelijk op dinsdag 24 mei.

 

Waarom?

Jij en je gezin hebben al genoeg betaald en ingeleverd. Terwijl de grote vermogens en bedrijven vrij spel krijgen. Het beleid dat deze regeringen voeren is onevenwichtig, oneerlijk en onrechtvaardig. De indexsprong, pensioenleeftijd naar 67, hogere facturen voor gezinnen,…


De aanvallen op de centen en rechten van de mensen
zijn niet meer te tellen.
 

 

En nu wil de regering-Michel ook absoluut haar agenda doordrukken om mensen langer en meer te laten werken in moeilijkere omstandigheden, ten koste van hun gezondheid en hun privéleven. De 38-urenweek moet eraan geloven, onder impuls van Minister van Werk Kris Peeters. Wij verzetten ons tegen die wet-Peeters.

 

Wij gaan voor meer levenskwaliteit in plaats van grenzeloze flexibiliteit.

 Download de affiche

De wet-Peeters in ‘t kort

het verlengen van de arbeidsduur =

 • je zal langere werkweken moeten presteren en meer overuren
 • dat kan gaan tot werkweken van 42 tot 47,5 uren
 • je zal gepresteerde overuren minder kunnen recupereren via inhaalrust
 • dat kan in bepaalde gevallen oplopen tot 10 overuren per week
 • de extra prestaties die je als deeltijdse werknemer presteert, zullen minder in aanmerking komen voor overloon
 • de werkgever kan je verplichten om te werken tot 22u. Werken tussen 20u en 22u is geen nachtarbeid meer
 • telkens op vraag van de werkgever 
 • vakbonden worden buiten spel gezet = geen inspraak, geen controle

Meer weten over de wet-Peeters
 

Stop de sociale achteruitgang! Er zijn alternatieven

Er bestaan voldoende alternatieven om een rechtvaardige en evenwichtige samenleving uit te bouwen:

 • de koopkracht van de mensen versterken met automatische indexering en vrije loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers
   
 • de sociale zekerheid vrijwaren en verder uitbouwen , de enige garantie op sociale bescherming voor iedereen 
   
 • investeren in kwaliteitsvolle openbare diensten, zij zijn de eerste vorm van koopkracht voor burgers. Zorg voor meer jobs, mensen en middelen zodat de dienstverlening kwalitatief blijft en toegankelijk is voor alle burgers. 
   
 • investeren in duurzame economische heropbloei en jobs
  Investeringen in innovatie, in vorming en opleiding, in goede volwaardige contracten, zorgt voor een gezonde concurrentiepositie, meer uitvoer, meer werkgelegenheid, meer koopkracht en een gezonde arbeidsmarkt.
   
 • een rechtvaardige fiscaliteit
  Alle inkomens moeten bijdragen, ook die uit kapitaal. Door werk te maken van een echte vermogensbelasting, door fiscale ontwijking onmogelijk te maken en fiscale fraude daadwerkelijk aan te pakken, komt er meer dan voldoende geld in de staatskas en zullen de werknemers niet langer moet betalen wat de rijken naar het buitenland of naar hun kluis versassen.
   
 • minder werken omdat het kan en moet
  Collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen om zo meer jobs en betere arbeidsomstandigheden te creëren.
   
 • werkbare eindeloopbanen
  behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, rekening houden met de gelijkgestelde periodes (zoals ziekte) die nu wel nog meetellen voor je pensioen maar dreigen afgeschaft te worden, landingsbanen via arbeidstijdvermindering of loopbaanvermindering voor zware beroepen, leefbare pensioenen voor iedereen, behoud van het gewaarborgd pensioen in de openbare sector.
   

Praktisch

 • Betoog mee op dinsdag 24 mei 2016!
 • We verzamelen om 11 uur aan het Noordstation in Brussel.
 • Bekijk het parcours.
 • Voor praktische info zoals gemeenschappelijk vervoer vanuit je regio en/of terugbetaling verplaatsingskosten: spreek je delegee aan of neem contact op met je ABVV-gewest  De NMBS legt extra treinen in naar de hoofdstad.
 • Bommetjes horen niet bij een betoging. Ze jagen mensen weg, ondergraven onze mobilisatiekracht en zijn gewoon gevaarlijk. Gebruik geen bommetjes, gebruik je verbeelding. Roep, zing, fluit of praat, maar verknal de betoging niet. Bedenk een originele slogan en zet hem op een spandoek , bordje, je t-shirt, jas, je gezicht,…Maak het luid met je fluit, trommel, trompet... Of verkleed jezelf en voorzie je pak van een passende boodschap.

Actieplan

De nationale betoging op 24 mei is een eerste stap in een nieuw actieplan van de vakbonden dat opbouwt naar 7 oktober 2016, de tweede verjaardag van de asociale regering-Michel.

 • Dinsdag 24 mei 2016: nationale interprofessionele betoging in gemeenschappelijk front
 • Tussen 25 mei 2016 en 17 juni 2016: themagebonden acties
 • Dinsdag 31 mei 2016: betoging openbare diensten in gemeenschappelijk front, ondersteuning door privésector
 • Van 20 juni 2016 tot 24 juni 2016: sensibilisering in de bedrijven
 • Vrijdag 24 juni 2016: nationale staking ABVV (ACLVB: beslissing op 25 mei 2016)
 • Donderdag 29 september 2016: nationale interprofessionele betoging in gemeenschappelijk front
 • Vrijdag 7 oktober 2016: algemene staking in gemeenschappelijk front