Terug

Modern Times?

Modern Times?

Het ABVV heeft vrijdagmiddag 10 november 2017 de resultaten en conclusies van zijn grootschalige enquête ‘Modern Times’ voorgesteld. Zo’n 14.500 werknemers hebben in deze online-enquête vragen beantwoord over hun werkomstandigheden, de werkdruk en flexibiliteit, de veiligheid op de werkvloer en de impact van hun job op hun gezondheid. We hebben nu de antwoorden op deze vragen:
 

  • Worden overuren gepresteerd op vraag van de chef of omwille van de toegenomen werklast?
  • Hoe (on)zeker zijn werknemers over hun job? Wat is de impact van deze stressfactor?
  • Beïnvloeden de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie het welzijn van werknemers? Vervagen moderne communicatietechnologieën de grens tussen werk en privéleven?
  • Is het werk werkbaar? Hebben werknemers invloed op de arbeidsorganisatie of het werkritme? Is het werk vol te houden tot aan de pensioenleeftijd?


Daarnaast geeft de ABVV-enquête een pertinent inzicht in het beleid van ondernemingen m.b.t. de wet werkbaar en wendbaar werk (overuren, arbeidstijd,…), cao 104 (werkgelegenheidsplan voor 45-plussers), de re-integratie van langdurig zieke werknemers, de opleiding en de preventie van psychosociale risico’s en het preventiebeleid gevoerd in de ondernemingen.