Terug

PB Minister Muyters schiet op brugpensioen, maar vergeet voor eigen deur te vegen

Minister Muyters (N-VA) schiet op brugpensioen, maar vergeet voor eigen deur te vegen

 

In plaats van grootse verklaringen af te leggen over de afschaffing van het brugpensioen zou Vlaams minister Muyters beter werk maken van werkbare jobs. Vlaanderen heeft die hefbomen vandaag al in handen, maar gebruikt ze niet. 

 

Jammer dat de Vlaamse minister van Werk de sociale partners niet consulteert over de evaluatie van het herstructureringsbeleid, maar meteen naar de media stapt met grootse verklaringen over de afschaffing van het brugpensioen.

Nog erger is dat de minister veel te weinig doet om de hefbomen die Vlaanderen vandaag al in handen heeft, ook te gebruiken. We hopen dat hij samen met ons van werkbare jobs een prioriteit zal maken.

Het Vlaams ABVV blijft erbij dat er een sociaal vangnet moet blijven bestaan voor oudere werknemers die getroffen worden door ontslag, zeker zolang de kans om opnieuw aangeworven te worden voor hen bedroevend laag blijft, ook nadat de activeringsinspanningen werden opgedreven.

Zelfs een laaggeschoolde werkloze jongere heeft vandaag nog steeds 2,5 keer meer kans om aangeworven te worden dan een hooggeschoolde werkloze vijftigplusser. Dit cijfer blijft al jaren op hetzelfde lage peil. Met de kans op hertewerkstelling na een herstructurering is het nog veel erger gesteld: voor ouderen is deze sinds 2006 jaar op jaar sterk gedaald.

  Lees het volledig persbericht op de website van het Vlaams ABVV