Terug

Minister komt tot inkeer: stille faillissementsprocedure ingetrokken

Minister komt tot inkeer: stille faillissementsprocedure ingetrokken

Vandaag heeft minister van Justitie Koen Geens laten weten dat hij afziet van zijn voornemen om een zogenaamde ‘stille faillissementsprocedure’ in te voeren in ons land. Deze beslissing betekent een belangrijke overwinning voor de Belgische werknemers.

Vandaag behandelde de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht in tweede lezing een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens om het insolventierecht te hervormen. Eén van de nieuwigheden die de minister met zijn hervorming wilde introduceren is een wettelijke regeling voor de zogenaamde ‘stille faillissementsprocedure’ of pre-pack. Een dergelijke procedure maakt het mogelijk om een faillissement in stilte voor te bereiden. In de praktijk wordt deze procedure in de landen waar ze reeds bestaat echter vaak gebruikt om de wettelijke beschermingsregels voor werknemers bij overdracht van een onderneming te omzeilen.

Om deze praktijken bij ons te vermijden hadden wij aangedrongen om als sociale partners een advies in consensus te geven, maar de werkgeversfederaties waren hiertoe niet bereid ...

Samen met de twee andere vakbonden heeft het ABVV dan maar tijdens een hoorzitting in het parlement de Kamerleden gewaarschuwd voor de mogelijke misbruiken van deze procedure (verslag van de kamer, p. 123).

Ook het Europees Hof van Justitie veroordeelt de praktijk. Op 22 juni besliste het Hof in een belangrijk arrest (arrest nr. c-126/16) dat er paal en perk moet gesteld worden aan het uithollen van werknemersrechten via deze pre-packprocedures. De zaak was aangespannen door de Nederlandse vakbond FNV tegen het private kinderopvangbedrijf Estro/Smallsteps, dat middels een pre-pack (of ‘flitsfaillissement’ zoals dat in Nederland heet) 1.000 werknemers van de ene dag op de andere op straat zette zonder enige vergoeding.

Minister Geens heeft nu de enige mogelijke conclusie getrokken uit dit arrest en heeft besloten om af te zien van zijn voornemen om een stille fallissementsprocedure in te voeren in het Belgische insolventierecht. Wij zijn verheugd over voortschrijdend inzicht van de minister.

Ten slotte wil het ABVV ook expliciet zijn collega’s van het FNV feliciteren en bedanken voor de belangrijke overwinning die zij voor het Europees Hof hebben behaald, niet alleen voor de Nederlandse, maar dus ook voor de Belgische en alle andere Europese werknemers.