Terug

Actu Militantenconcentratie

Militantenconcentratie op vrijdag 4 juni

Logo Federaal Congres 2010

Het ABVV organiseert een grootschalige congresmeeting voor militanten en delegees om een krachtig signaal te geven aan de toekomstige regering en om te herinneren aan de ABVV-prioriteiten. We verwachten dat 3000 tot 4000 personen zullen deelnemen aan deze interprofessionele actiedag!

Onder het motto 'Solidariteit tegen ongelijkheid' formuleren we 10 prioriteiten:

Het ABVV verwacht van de volgende regering dat ze:

 • een politiek project verdedigt en concretiseert, dat uitgesproken sociaal is, met een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom
 • ijvert voor het behoud van een sterke sociale zekerheid, een sociaal overleg en een sterk arbeidsrecht, op FEDERAAL niveau
 • een herstelplan en een nieuw eco-solidair groeimodel uitwerkt, waarbij kwaliteitsvolle banen worden gecreëerd in toekomstgerichte sectoren
 • een betere herverdeling van werk en inkomsten bevordert, onder meer door het bevorderen van collectieve arbeidsduurverkorting met compenserende aanwervingen en loonbehoud
 • waardige wettelijke pensioenen waarborgt en elk initiatief voor hogere pensioenleeftijd veroordeelt
 • ijvert voor sterke openbare diensten die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn
 • alle overheidssteun koppelt aan de voorwaarde van behoud en creëren van banen en het systeem van de notionele intrestaftrek afschaft
 • strijdt tegen fiscale fraude via het afschaffen van het fiscale bankgeheim en de versterking van
  de administratie van financiën
 • de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk wegwerkt
 • jacht maakt op de werkloosheid, niet op de werklozen.