Terug

Actie Militantenbijeenkomst tegen asociale en onevenwichtige begrotingsmaatregelen

Militantenbijeenkomst tegen asociale en onevenwichtige begrotingsmaatregelen

Om de begroting op orde te krijgen haalt de regering opnieuw het geld bij de mensen. Werknemers, gepensioneerden, mensen die aangewezen zijn op een uitkering en zieken worden opnieuw geviseerd. De factuurregering blijft werken met twee maten en twee gewichten. Wie ontsnapt aan de 'besparingen'? Bazen, grote bedrijven, al wie zijn inkomen haalt uit kapitaal...

 

De regering neemt opnieuw asociale en onevenwichtige beslissingen en zet het mes in de sociale bescherming en de openbare diensten van de burgers. De regering moet haar begroting op een rechtvaardige manier op orde krijgen. Haal het geld waar het zit!

 

Twee maten, twee gewichten 

In 2015 verdienden de managers van de BEL20-bedrijven gemiddeld 2,07 miljoen euro, 20% meer dan het jaar voordien! 

Indexsprong en loonmatiging!

De nettowinsten van Belgische bedrijven stegen in 2015 met ruim 32% tot meer dan 18 miljard euro.
Uitgekeerde dividenden namen toe in meer dan de helft van de ondernemingen!

Hyperflexibiliteit en meer onzekerheid op de
arbeidsmarkt!

België weigert de 942 miljoen euro illegale staatssteun (excess profit rulings) aan multinationals terug te vorderen!

Besparingen in de sociale zekerheid:
bij werknemers, gepensioneerden, zieken en werkzoekenden…

732 Belgen genoemd in de ‘Panama Papers’ voor het wegsluizen van hun kapitaal naar belastingparadijzen!

Het mes in de openbare diensten!

Download het pamflet met deze tabel 

 

Langer en meer werken in moeilijke omstandigheden 

Alsof dat niet genoeg is misbruikt de regering-Michel de begrotingsoefening ook om haar agenda door te drukken van langer en meer werken in moeilijkere omstandigheden, ten koste van jouw gezondheid en privéleven. Wat staat er op het menu?
 

 • Afschaffen 38-urenweek, verlenging arbeidstijd, meer overuren waarvoor je geen inhaalrust krijgt
 • Uitbreiden interimwerk via uitzendcontracten van onbepaalde duur, in plaats van een stevig contract en statuut.
 • Versoepelen deeltijds werk waarbij je baas je amper een dag op voorhand moet verwittigen van het te presteren uurrooster.
 • Inhakken op tijdskrediet en loopbaanonderbreking en invoeren van loopbaansparen waarbij je zelf arbeidstijd moet opsparen tot wanneer je baas beslist dat het goed uitkomt…
 •  …

Dit alles dreigt bovenop te komen van eerdere beslissingen:

 • De hogere pensioenleeftijd (67 jaar) en slechtere pensioenberekening.
 • Hogere instapleeftijd en strengere voorwaarden vervroegd pensioen, werkloosheid met bedrijfstoeslag, eindeloopbaantijdskrediet (landingsbanen).
 • Minder mogelijkheden en strengere voorwaarden voor tijdskrediet.
 • Straffen van werknemers die ziek worden.
 • Minder inkomen voor gezinnen door de indexsprong, loonblokkering, prijsverhogingen
  en belastingen.
 • ...

 

Praktisch

 • Dinsdag 19 april 2016
 • Militantenbijeenkomsten in
   
  • Brussel: 11 uur, Muntplein.  
    
  • Luik: 10u30, voor de Financietoren naast het station Guillemins.
    
  • Charleroi: 9u30, gewestelijke afdeling FGTB Charleroi/Sud Hainaut, Boulevard Devreux 36-38.
    
  • Namen: 14u30, gewestelijke afdeling FGTB Namur, Rue dewez 40-42.
    
 • Voor praktische info zoals gemeenschappelijk vervoer vanuit je regio en/of terugbetaling verplaatsingskosten: neem contact op met je ABVV-gewest

 

Lees meer