Terug

PB Memorandum volgende regering

Het ABVV-memorandum voor de volgende regering

Tijdens de militantenconcentratie op de derde dag van het Statutair Congres van het Federaal ABVV, waar zo’n 3.000 militanten aan deelnamen, kwamen eerst militanten aan het woord die getuigden over de situatie in hun bedrijf/sector.

 

Voorzitter Rudy De Leeuw stelde dan met algemeen secretaris Anne Demelenne het tienpunten memorandum aan de volgende regering voor.

 

SOLIDARITEIT TEGEN ONGELIJKHEID

Het ABVV verwacht van de volgende regering dat ze:

1. een politiek project verdedigt en concretiseert, dat uitgesproken sociaal is, met een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom

 

2. ijvert voor het behoud van een sterke sociale zekerheid, een sociaal overleg en een sterk arbeidsrecht, op FEDERAAL niveau

 

3. een herstelplan en een nieuw eco-solidair groeimodel uitwerkt, waarbij kwaliteitsvolle banen worden gecreëerd in toekomstgerichte sectoren

 

4. een betere herverdeling van werk en inkomsten bevordert, ondermeer door het bevorderen van collectieve arbeidsduurverkorting met compenserende aanwervingen en loonbehoud

 

5. waardige wettelijke pensioenen waarborgt en elk initiatief voor hogere pensioenleeftijd veroordeelt

 

6. ijvert voor sterke openbare diensten die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn

 

7. alle overheidssteun koppelt aan de voorwaarde van behoud en creëren van banen en het systeem van de notionele intrestaftrek afschaft

 

8. strijdt tegen fiscale fraude via het afschaffen van het fiscale bankgeheim en de versterking van de administratie van financiën

 

9. de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk wegwerkt

 

10. jacht maakt op de werkloosheid, niet op de werklozen