Terug

PB Meer werk in uitzend, geen betere bescherming

Meer werk in de uitzendsector, maar van betere sociale bescherming is nog altijd geen sprake

 

Vandaag laat Federgon, de werkgeversfederatie van de uitzendkantoren, weten dat de interimsector het stilaan beter doet. En aangezien dat een teken is van een economische heropleving wordt dat als positief nieuws onthaald. Het neemt wel niet weg dat vele tienduizenden werknemers vandaag te maken krijgen met sluitingen, herstructureringen en afdankingen. De economische relance mag niet alleen de uitzendsector ten goede komen.
 

Wat er trouwens niet bijgezegd wordt is dat de uitzendkrachten nog altijd moeten wachten op een fatsoenlijke sociale bescherming. En als  het van Federgon afhangt zullen ze daar moeten blijven op wachten. Want inderdaad, in de onderhandelingen tussen de sociale partners over het statuut van de uitzendkrachten toont Federgon geen enkel begrip voor de onzekere situatie van deze werknemers. Integendeel.

 

Tegenover de vraag van de vakbonden om ten minste een einde te stellen aan de eendagscontracten blijft de wekgeversfederatie potdoof.

Federgon stelt vandaag voor dat uitzendkrachten die langer dan 65 dagen bij eenzelfde gebruiker werken, een kleine vooropzeg of vergoeding krijgen. Enkele kruimels. Wie minder dan 65 dagen actief is bij eenzelfde gebruikende onderneming heeft in de ogen van de werkgevers geen recht op welke bescherming dan ook. Uitzendwerk is bedoeld voor opdrachten van korte duur, maar werknemers die dat soort economische taken uitvoeren verdienen geen bescherming zoals alle andere werknemers. Het is een houding die tegen de borst stoot.

 

Dit is de reden waarom het ABVV strijd voert voor vast werk, voor contracten van onbepaalde duur. Als er sprake is van een economische relance moet die leiden naar vaste werkplaatsen, niet naar de fragiele, tijdelijke opdrachten waarvoor de werkgevers niet eens sociale bescherming willen organiseren.

 

Contact :
Frank Jacobs
Persdienst
frank.jacobs@accg.be

 

 

Het ABVV verdedigt de uitzendkrachten en beantwoordt al je vragen. Lees hier het uitgebreide dossier Interim.