Terug

PB Meer kwaliteitsvolle jobs voor jongeren !

Meer kwaliteitsvolle jobs voor jongeren !

« De crisis en de onmacht of onwil van regeringen om de werkgelegenheid en groei te herstellen heeft een nefaste impact op jongeren. Officiële cijfers tonen aan dat wereldwijd 75 miljoen jongeren werkloos zijn. Dit is een sociale en economische tijdbom. Daarom lanceren we voor 7 oktober een campagne waarbij jongeren van over heel de wereld aan hun Minister van Werk kunnen duidelijk maken dat er meer jobs gecreëerd moeten worden, - ook in België. »
Sharan Burrow, Algemeen Secretaris van het IVV.

 

Elk jaar organiseert het Internationale Vakverbond (IVV) op 7 oktober de Internationale dag voor waardig werk. Dit jaar slaan ACV, ABVV, ACLVB en de Coalitie Waardig Werk (de drie vakbonden en de NGO-koepels 11.11.11-CNCD) de handen in elkaar en plaatsen ze de werkgelegenheidscrisis bij jongeren centraal.

 

Wereldwijd zijn er meer dan 75 miljoen jongeren werkloos sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Jongeren hebben 3 maal meer kans om werkloos te worden dan hun oudere collega’s. In Griekenland en Spanje bedraagt de jongerenwerkloosheid 50% . In Noord-Afrika en het Midden-Oosten loopt die op tot 30%. Wereldwijd ligt het cijfer jongerenwerkloosheid op 13%, en dan zijn er nog de miljoenen jongeren die onwaardig, tijdelijk en onderbetaald werk verrichten. “Het ziet er echt slecht uit voor jongeren" vat de IAO samen in een recent verschenen rapport. Ook voor Vlaanderen ziet het er niet goed uit. De VDAB maakte begin deze week nog bekend dat de jongerenwerkloosheid steeg met 15,6%.

 

Voor de Belgische poot van de campagne werd de facebookpagina https://www.facebook.com/MeerJobsVoorJongeren  aangemaakt. Op deze pagina geven een paar jobaanbiedingen op het eerste zicht kans op een gegeerde internationale jobervaring. Maar een bijgevoegd filmpje zet echter ook de lokale loon- en werkomstandigheden in Quatar, Zuid-Afrika en de Filipijnen in de kijker. Met deze actie wil de coalitie waardig werk aanklagen dat jongeren wereldwijd onwaardig werk op hun bord krijgen.

 


Tegelijk herinnert de Coalitie Waardig Werk met deze campagne de politieke leiders in België aan hun principiële verbintenissen die tot nu toe dode letter bleven: transparantie binnen de multinationals over de arbeidsvoorwaarden in hun bevoorradingskanalen en bindende sociale normen in de internationale handels- en investeringsverdragen.

 

In België zelf is er trouwens voor politici ook nog heel wat werk aan de winkel inzake jongeren en werk. Zo moeten de Vlaamse en federale plannen en middelen voor jongerenstages in elkaar geschoven worden. Zodat jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten heel snel een passende begeleiding en werkervaring kunnen genieten, met respect voor de normale arbeidsvoorwaarden én perspectief op werk. Gezien het grote aandeel van allochtone jongeren in de jeugdwerkloosheid, moet dit plan ook een bijdrage leveren tot een meer evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen.
 

Daarnaast stelt de coalitie vast dat sommige werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 november sterk zullen dalen. Dit staat in schril contrast met onze eisen voor volwaardige vervangingsinkomens bij niet-tewerkstelling en organiseert enkel meer armoede.

 

Tegelijk ontbreekt een beleid dat werk maakt van ‘meer jobs’. Overheden moeten sterk inzetten op de toekomstgerichte economische sectoren. De groene sectoren zijn een essentieel onderdeel van deze strategie.