Terug

PB Liberalen kiezen voor sociale aderlating

Liberalen kiezen voor sociale aderlating

 

Afgelopen weekend heeft de MR, na de Open VLD eerder, zijn prioriteit voor de volgende verkiezing vastgelegd: een fiscale hervorming die zowel op het federale als op het deelstaatniveau moet leiden tot een belastingsverlaging van 5 miljard euro.

 

Deze “fiscale elektroshock" zoals de partij het zelf noemt, is voor het ABVV het zoveelste bewijs dat de liberalen - alvast bijgetreden door enkele werkgevers - in de eerste plaats de lagere en middeninkomens in het vizier neemt en daarbij vooral het eigen kiespubliek ontziet.

 

Een belastingvrijstelling van de inkomens tot 13.000 euro, het optrekken van de 50 procent belastinggrens voor werknemers van 37.000 euro naar 50.000 euro en het terugbrengen van het nominaal tarief van de vennootschapsbelastingen voor de kmo's van 33,9 procent tot 20 procent, klinkt wel goed, maar er zijn tal van losse draden aan deze voorstellen.

 

Ten eerste betekent dit een belastingvrijstelling voor álle inkomens, dus ook voor die van de superrijken. Het ABVV vraagt zich af of de Frères en de de Spoelberchen van dit land zo’n vrijstelling echt nodig hebben.

 

Ten tweede betekenen deze voorstellen ook dat de staat met een verlies aan openbare middelen zal komen te zitten. Volgens het ABVV zal het in de praktijk zelfs gaan over een totale belastingvermindering van ten minste 10 miljard (berekend alleen op de verhoging van de belastingvrije som). Hoe kan men met deze voorstellen nog langer een kwaliteitsvolle dienstverlening op vlak van gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit … voor iedereen garanderen? Het ABVV vreest dan ook dat de dienstverlening in het gedrang zal komen en wijst er nog op dat de gemeenten de kost van deze fiscale hervorming deels zullen mogen betalen.
Eerder dan een fiscale elektroshock, zijn de voorstellen van de liberalen sociale aderlatingen.

 

Het ABVV handhaaft zijn eisen i.v.m. een rechtvaardiger fiscaliteit en wijst erop dat een fiscale hervorming enkel kan wanneer er volledige fiscale transparantie komt van álle inkomens. Zo pleit het voor een Global Tax On Web waarbij alle inkomens, dus ook die uit vermogen, automatisch worden uitgewisseld. Het is niet normaal dat enkel de inkomens uit arbeid en uitkeringen, zijn gekend en die uit kapitaal niet. Het is hier dat men de middelen moet vinden om de openbare diensten te financieren.


Het ABVV herhaalt dat het niet tegen een belastingvrijstelling van de inkomens is, maar alleen als die in de eerste plaats ten goede komt aan de lage en middeninkomens. De belastingen op arbeid moeten in evenwicht gebracht worden met de andere inkomenssoorten en de diverse inkomens (roerend en onroerend) moeten op een transparantie, globale manier behandeld worden.