Terug

Actie Laat het grote geld niet ontsnappen!

Laat het grote geld niet ontsnappen!

Vakbond ABVV | Campagne 'Laat het grote geld niet ontsnappen'In het kader van de nationale actiecampagne ‘Laat het grote geld niet ontsnappen' lanceren FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale), gesteund door het ABVV, een actiepakket en een petitie die onze eisen samenvatten op federaal, Europees en mondiaal niveau.

 

Overal zoeken regeringen naar tientallen miljarden euro’s. Snoeien in de sociale zekerheid zou niet te vermijden zijn en ‘iedereen’ zou moeten inleveren! Iedereen? Ook de mensen die van te lage uitkeringen moeten rondkomen? Of werkenden die een inkomen hebben waarmee ze niet eens boven de armoedegrens uitkomen? Bovendien eisen grote vermogens, sterke bedrijven en speculanten met toenemend succes het recht (?) op om zich te verrijken ten koste van de gemeenschap.

 

We aanvaarden die groeiende kloof niet langer en pleiten voor realisme: zonder herverdeling en fiscale rechtvaardigheid wordt sociale welvaart en veiligheid onbetaalbaar. Het grote geld mag niet ontsnappen. De alternatieven bestaan:
 

  • progressieve belasting van de grote fortuinen
  • strijd tegen de fiscale fraude
  • opheffing van het bankgeheim
  • beperkende wetgeving inzake notionele interesten
  • stopzetting van de belastingsvermindering voor de vennootschappen
  • taxering van de superwinsten van Electrabel
  • bijkomende middelen bezorgen aan de fiscale administratie om de belastingscontroles correct uit te voeren
     

Deze maatregelen kunnen het federaal budget spijzen met 25 miljard euro per jaar.

 

Praktisch

Wij lanceren ons actiepakket en onze petitie officieel op 9 februari 2011 om 11 uur voor het Ministerie van Financiën - North Galaxy Toren, Koning Albert I I- laan, 33 – 1030 Brussel (dicht bij het Noordstation). 
De petitie zal worden verspreid via de website van FAN. Wij zullen ook handtekeningen verzamelen aan de loketten in de ABVV-gewesten.