Terug

Actu Jong en op zoek naar een job: wat staat je te wachten ?

Jong en op zoek naar een job: wat staat je te wachten?

Vakbond ABVV | Jong en op zoek naar een job: wat heeft de regering voor jou in petto?

De besparingswoede van de regering treft ook de jongeren. Hieonder lees je wat je te wachten staat. 

 

Langer wachten op eerste wachtuitkering

De wachttijd, de periode die volgt op het einde van de studies en de inschrijving als werkzoekende tot het ogenblik waarop men zijn eerste uitkering ontvangt, wordt nu “beroepsinschakelingstijd" en gaat van 9 naar 12 maanden (in functie van de leeftijd).

Je zit al 6 maanden in mijn wachttijd? Je wachttijd (of voortaan ‘beroepsinschakelingstijd’) wordt op 12 maanden gebracht (en wordt dus met 3 maanden verlengd).

 

Scherpere controle

Tijdens die periode en vanaf de eerste maand inschrijving als werkzoekende moet je het bewijs leveren dat je actief naar een job zoekt. Dit zal om de 4 maanden gecontroleerd worden. 

 • Worden je inspanningen als onvoldoende beschouwd, dan verlies je het recht op een wachtuitkering.
 • Ook als je een wachtuitkering ontvangt, zullen de controles voortgezet worden.
 • Bij een negatieve beoordeling wordt de uitkering gedurende 6 maanden geschorst.

 

Beperkt tot 3 jaar

Je vindt geen baan: na 3 jaar vlieg je uit de werkloosheid. De wachtuitkering wordt beperkt tot 3 jaar. De teller begint op 1 januari 2012 te lopen. Vóór 2015 zal je dus je uitkering niet kunnen verliezen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden m.b.t. actief werkzoekgedrag.
 

 • Deze termijn gaat in bij het einde van de wachttijd of vanaf 1 januari 2012 indien de wachttijd (beroepsinschakelingstijd) reeds een aanvang nam.
 • Voor gezinshoofden en alleenstaanden begint de teller pas te lopen vanaf de leeftijd van 30 jaar. Maar je zal moeten bewijzen dat je werk zoekt.
 • De termijn van 3 jaar kan verlengd worden voor wie in de afgelopen 2 jaar 156 dagen (6 maanden)
  gewerkt heeft. De termijn wordt in dit geval verlengd met elke dag die tijdens de uitkeringsperiode
  gewerkt werd.
 • Na de leeftijd van 33 jaar is er geen wachtuitkering meer. 

 

Nieuw 

In het vernieuwd sociaal overleg (februari 2012) ten gevolge van onze acties verkregen we:

 • Verlenging (+ 3 maanden) van de betaling van kinderbijslag gedurende de hele beroepsinschakelingstijd.
 • Geen uitsluiting jonge schoolverlaters die deeltijds werken met toeslag inkomensgarantie-uitkering (IGU)
 • Schoolverlaters met medische of mentale problemen of met 33% arbeidsongeschiktheid kunnen 2 jaar langer uitkering trekken.
 • Schoolverlaters in wachtuitkering voor 1 januari 2012: worden pas vanaf 2015 uitgesloten.