Terug

Actu Je zoekt een job: wat staat je te wachten?

Je zoekt een job: wat staat je te wachten?

Vakbond ABVV | Je zoekt een job: wat staat je te wachten?

De besparingswoede van de regering treft ook de werkzoekenden. Hieronder lees je wat je te wachten staat.

 Lees en download de folder

 

Werkloosheidsuitkeringen meer degressief

De werkloosheidsuitkeringen nemen al af in de tijd. Vanaf 2013 worden de werkloosheids­uitkeringen eerst verhoogd (65% van het begrensde loon i.p.v. 60%), maar ze zullen wel sneller en sterker dalen en op het minimum of het forfait terugvallen na maximum 4 jaar werkloosheid.

Werkloosheidsuitkeringen nemen af in tijd


De maximale uitkering begint op € 1.510, maar wordt vanaf de 4e maand verlaagd en valt na 3 jaar werkloosheid terug op de minimumuitkering voor gezinshoofden en alleenstaanden, en op de forfaitaire uitkering voor samenwonenden.

Nieuw

In het vernieuwd sociaal overleg (februari 2012) ten gevolge van onze acties verkregen we dat deeltijds werkenden met inkomensgarantieuitkering (IGU) en werklozen met een arbeidsongeschiktheid van 33% NIET onder de degressiviteit vallen.

Daarnaast engageert de regering zich om een werkgelegenheidsplan voor laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen op te stellen.

Verder zullen de regels om toegelaten te worden tot werkloosheid of om opnieuw een uitkering te krijgen vanaf de eerste periode aan 60% worden ingevoerd vanaf 1 juli 2012, tegelijk met de invoering van de degressiviteit, i.p.v. pas vanaf 2013, zoals voorzien in het regeerakkoord.

 

Al deze minima liggen onder de armoedegrens!

Vermindering uitkeringen

 

Ik ben werkloos en jonger dan 50 jaar

 • Ook mijn uitkeringen worden steeds lager
  Ik ben langdurig werkloos. Maar de verlaging van de uitkeringen geldt niet alleen voor nieuwe werklozen. Ook mijn uitkeringen zullen verlaagd worden als ik al in de 2e periode zit. Vanaf 1 juli 2012 zal mijn uitkering verlaagd worden om op het minimum terug te vallen.
   
 • Passende betrekking: tot 60 km van waar ik woon
  Het begrip “passende betrekking" wordt aangepast: voortaan kan ik geen job meer weigeren als ik op minder dan 60 km van dat werk woon, hoe lang de verplaatsing ook duurt. Een passende betrekking weigeren, wordt aangepast in functie van de leeftijd en de loopbaan.
   
 • Door mijn werkloosheidsperiodes krijg ik minder pensioen
  Mijn werkloosheidsperiodes tellen mee voor de berekening van mijn pensioen, maar als ik in de “3e periode" zit, tellen ze niet meer mee voor mijn pensioen, behalve indien dit zeer laag is. Daardoor zal ik minder pensioen trekken en hoe langer ik werkloos ben, hoe minder ik zal krijgen. 
   

Ik ben werkloos en ouder dan 50 jaar

 • Ik zal langer moeten wachten op mijn anciënniteitstoeslag
  De anciënniteitstoeslag wordt nog slechts vanaf 55 jaar toegekend, in plaats van 50 jaar, voor nieuwe werklozen.
   
 • Ik moet beschikbaar blijven tot 58 jaar en ouder
  De controle op de beschikbaarheid van de werklozen wordt uitgebreid tot 55 jaar in 2013 en tot 58 jaar in 2016, en nog later als de Gewesten dit beslissen.
  Bruggepensioneerden ouder dan 56 jaar (werkloosheid met bedrijfstoeslag) moeten beschikbaar blijven, maar worden niet actief gecontroleerd.