Terug

Actu Je bent aan't werk: wat staat je te wachten ?

Je bent aan't werk: wat staat je te wachten ?

Vakbond ABVV | Je bent aan het werk: wat staat je te wachten ?

 

Je hebt een job. Maar de besparingswoede van de regering treft ook jou! Hieronder lees je wat je te wachten staat.

 

Je werkt en je bent jonger dan 50 jaar
 

Er wordt niet geraakt aan de index maar … dat is slechts uitstel

Aan de loonindexering wordt niet geraakt. Oef! Met een inflatie van 3,85% en de hoge energie- en brandstofprijzen had dat anders heel veel pijn kunnen doen … Maar de liberalen en de werkgevers blijven eisen dat de automatische indexering “hervormd" wordt, zogezegd om aan de aanbevelingen van Europa te voldoen, maar eigenlijk om de lonen te verminderen!

 

Ik heb minder mogelijkheden tot loopbaanonderbreking

 • Zelfs al heb ik goede privéredenen om mijn loopbaan te onderbreken of minder te gaan werken, toch zal ik nog slechts tijdkrediet “zonder motief" kunnen opnemen als ik al 5 loopbaanjaren heb, waarvan 2 in de onderneming. Mijn tijdkrediet wordt beperkt tot één jaar voltijds equivalent, dus 2 jaar halftijds, 3 jaar 1/3e tijd, 5 jaar voor 4/5e. Verlenging ervan wordt onmogelijk, behalve voor thematisch tijdkrediet.

  Ik wil zorgen voor mijn kind (jonger dan 8 jaar) of voor een ziek familielid, ik wil een opleiding volgen: ik zal daarbovenop een “thematisch" tijdkrediet kunnen nemen, maar dan wel beperkt tot 3 kalenderjaren (bijv. 1 jaar halftijds = 1 jaar) of 4 jaar als het gaat om een gehandicapt kind – over mijn hele carrière, ongeacht de regeling (vol- of deeltijds).
   
 • Mijn tijdkrediet “zonder motief"
  • telt niet meer mee voor mijn pensioen als ik jonger dan 60 ben, tenzij mijn pensioen heel laag is. Ik zal dus minder pensioen hebben.
  • telt nog slechts voor maximum 1 jaar mee voor mijn pensioen als ik 60 ben of ouder, tenzij mijn pensioen heel laag is. Ik zal dus minder pensioen hebben.

Lees het artikel 'Nieuwe regels voor tijdskrediet'


Ik heb er alle belang bij mijn job niet te verliezen

Ik heb er alle belang bij mijn job niet te verliezen, omdat ik anders direct getroffen word door de "werkloosheidsmaatregelen". De werkloosheidsuitkeringen waren al degressief in de tijd. Nu worden ze nog sneller en sterker afgebouwd om terug te vallen op een minimum- of een forfaitaire uitkering, afhankelijk van mijn statuut (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende).

 • Als samenwonende val ik vlugger op het forfait van € 475 terug. Vanaf de 15e maand werkloosheid (+ 2 maanden per loopbaanjaar) wordt mijn uitkering om de 3 maanden verlaagd, zodat ik ten laatste na 2 jaar (3 jaar werkloos in totaal) terugval op de forfaitaire uitkering.
 • En als ik na die 3 jaar geen werk vind? Dan tellen die jaren werkloosheid niet meer mee voor mijn pensioen. Ik zal dus minder pensioen trekken.  

Download de folder 'Ik ben aan't werk en jonger dan 50'

Download de folder 'Ik ben een werkende vrouw jonger dan 50' 
 


Je werkt en je bent ouder dan 50 jaar

 Download het eindeloopbaanmenu (handige overzichtstabel)

Ik zal langer moeten wachten om het wat rustiger aan te doen

Ik had gehoopt het wat rustiger aan te kunnen doen, dankzij het eindeloopbaantijdskrediet: 4/5e of halftijds. Voortaan zal dat pas vanaf 55 jaar (en een loopbaan van 25 ipv 20 jaar) kunnen in plaats van 50.

En als ik dit tijdkrediet neem, dan wordt mijn recht op brugpensioen met evenveel tijd uitgesteld.

 • Bovendien zullen de jaren tijdkrediet opgenomen vóór de leeftijd van 60 jaar neit meetellen voor mijn pensioen
  (behalve wanneer dit pensioen erg laag is). Mijn pensioen zal hierdoor verminderen. 
 • Na 60 jaar kan nog slechts één jaar gelijkgesteld worden op basis van mijn reëel verdiende loon. De andere jaren tellen niet mee voor mijn pensioen behalve indien dit pensioen erg laag is. Mijn pensioen zal hierdoor verminderen.  

Lees het artikel 'Nieuwe regels voor brugpensioen'
 

Het brugpensioen: ik mag het bijna vergeten

 • Vanaf 2015 wordt de brugpensioenleeftijd van 58 op 60 jaar gebracht... maar ik moet dan ook wel 40 jaar loopbaan hebben.
 • Het brugpensioen op 60 jaar (cao 17) blijft, maar zou vanaf 2020 op 62 jaar gebracht kunnen worden, en de loopbaanvoorwaarde bedraagt dan ook 40 jaar!
 • Ik werk in de metaal of de bouw of in ploeg: de afwijkingen op 56, 57 of 58 jaar zullen verdwijnen. Alleen het brugpensioen op 60 blijft.

   

En als mijn bedrijf in moeilijkheden zit?

De brugpensioenleeftijd wordt van 50 jaar opgetrokken naar 52. Vind ik niet opnieuw werk, dan krijg ik vóór mijn 55e enkel de werkloosheidsuitkering, zonder anciënniteitstoeslag.
 

En als mijn bedrijf herstructureert?

Dan blijft enkel het brugpensioen op 55 jaar mogelijk. Vind ik niet opnieuw werk, dan krijg ik vóór mijn 55e enkel de werkloosheidsuitkering, zonder anciënniteitstoeslag. 
 

Straks minder pensioen door mijn brugpensioen  

De brugpensioenperiodes tellen wel nog mee voor de berekening van mijn pensioen, maar NIET de periodes van vóór mijn 60 jaar, behalve indien mijn pensioen zeer laag is. Hetzelfde geldt voor de jaren werkloosheid in de 3e periode.
Daardoor zal ik een kleiner pensioen hebben! Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering of het brugpensioen op 56 jaar met een “lange loopbaan" van 40 jaar.

 

Later op vervroegd pensioen

Pensioenvoorwaarden


De nieuwe loopbaanvoorwaarden zullen ook steeds meer de toegang tot het brugpensioen bemoeilijken.

Download het eindeloopbaanmenu (handige overzichtstabel)

Download de folder 'Ik ben aan't werk en ouder dan 50'