Terug

PB Jaarverslag NBB

Jaarverslag NBB

Vandaag werd het jaarverslag van de NBB gepubliceerd. Zoals gebruikelijk staan de analyse en de commentaar op de sociaaleconomische ontwikkelingen in dienst van de prioriteiten, die uitgetekend worden door de Europese Centrale Bank (ECB). Prijsstabiliteit en een snelle wegwerking van overheidstekorten blijven de centrale en nagenoeg enige bekommernissen van de ECB.

Toch is er in het verslag ook plaatsgemaakt voor klemtonen die volgens mij belangrijk zijn, zoals:

 
  • Het belang van een efficiënt Europees beleid ter ondersteuning van de vraag. Zo’n beleid veronderstelt geloofwaardige “exitstrategiën” waarvoor in de Europese Unie een versterkte coördinatie nodig is. Voor ons betekent dit dat er werk moet gemaakt worden van een Europese relance, gefinancierd door een belasting op de financiële transacties.
     
  • Een verhoging van de belastingontvangsten, door een intensieve strijd tegen de fiscale en sociale fraude en door een verruiming van de belastinggrondslag. Voor ons betekent dit dat er werk moet gemaakt worden van de afschaffing van het fiscaal bankgeheim en dat de notionele intrestaftrek moet aangepakt worden. Deze exponentieel groeiende fiscale uitgave kost nu al 4 miljard euro, zonder effecten op investeringen en werkgelegenheid. Met het behoud van het fiscaal bankgeheim blijft België een fiscaal belastingparadijs voor grote vermogens en wordt het steeds meer geïsoleerd in de internationale gemeenschap.
     
  • De banken worden opgeroepen om de versoepeling van het monetair beleid te vertalen in de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven. Voor ons betekent dit een kritiek op de houding van banken die hun goedkope werkingsmiddelen eerder gebruiken om hun winstmarges te herstellen, dan om de economische heropleving te steunen door goedkoop krediet te verschaffen aan bedrijven en gezinnen. 
     
  • Het verslag stelt dat de loonhandicap met de buurlanden zich in 2009 gestabiliseerd heeft op 3,5% , en dit zonder rekening te houden met de loonsubsidies onder de vorm van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Voor ons betekent dit dat de NBB in navolging van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het juiste cijfer van de loonafwijking hanteert en - zoals de vakbonden - de juiste link legt met de fiscale loonsubsidies die deze afwijking nog kleiner maken.

Bij de publicatie van dit jaarverslag wil ik nog eens beklemtonen dat Europa meer nodig heeft dan een monetaire autoriteit die aandringt op prijsstabiliteit en een restrictief budgettair beleid. De EU zal slechts de steun van de bevolking herwinnen als het kan aantonen dat het, door solidariteit te organiseren bescherming biedt tegen de speculatie van de financiële markten tegen individuele lidstaten en als het via samenwerking bijdraagt tot economische relance en tewerkstelling.

Het ABVV blijft, samen met het Europees Vakverbond, aandringen op een Europese economische regering, die de strijd aanbindt tegen fiscale en sociale dumping (=hedendaagse vorm van protectionisme) en die een relanceplan in de steigers zet.

 

Rudy De Leeuw
Voorzitter ABVV