Terug

PB Interprofessioneel akkoord: stand van zaken

Interprofessioneel akkoord: stand van zaken

De sociale partners hebben de voorbije weken in alle discretie voortgewerkt aan een interprofessioneel akkoord, inclusief een doorbraak in het dossier arbeiders-bedienden.

 

Ondanks een vooruitgang op verschillende dossiers in de gesprekken onder sociale partners, zijn zij vandaag nog niet tot een globaal akkoord gekomen en blijven er meningsverschillen.

 

De voorzitter van de Groep 10 heeft verslag uitgebracht bij Premier Leterme en aangegeven dat een akkoord vóór het einde van het jaar wellicht niet haalbaar is.

 

De Premier heeft evenwel met aandrang aan de voorzitter van de Groep van 10 gevraagd om de gesprekken voort te zetten en zo snel mogelijk opnieuw verslag uit te brengen.

 

De sociale partners hebben aangegeven te willen ingaan op deze vraag.