Terug

Interim: wat moet je weten over je loon?

Interim: wat moet je weten over je loon?

Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon als vaste werknemers die dezelfde job doen in hetzelfde bedrijf. Je hebt ook recht op dezelfde loonsverhogingen.

Op welk loon heb je recht?

Je hebt recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer die hetzelfde werk doet als jij. Je moet het loon krijgen dat vaststaat in de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector of van het bedrijf waar je werkt. Je hebt ook recht op dezelfde loonsverhogingen, als je aan de voorwaarden voldoet.

Je hebt niet alleen recht op hetzelfde loon, maar ook op dezelfde voordelen, vergoedingen en premies, bijvoorbeeld voor nachtwerk. Normaal gezien krijg je je loon acht dagen na het binnenbrengen van je prestatieblad.

Bedrijfsvoorheffing? Let op!

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die op je loon wordt ingehouden door het uitzendkantoor. Het gaat om een vast percentage van 18%. Dat zie je op je loonfiche.

Voor sommige mensen is die inhouding te hoog, bijvoorbeeld omdat ze veel kinderen ten laste hebben. In die gevallen wordt nog 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Omgekeerd kan het ook zijn dat die inhouding van 18% niet volstaat. Om te vermijden dat je dan een jaar later een hoge belastingaanslag moet betalen, kan je vragen om meer dan 18% bedrijfsvoorheffing in te houden.

Het uitzendkantoor bezorgt je elk jaar de belangrijke fiche nr. 281.10, die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen.

Maaltijdcheques? Ecocheques?

Als uitzendkracht krijg je niet altijd maaltijdcheques. Maar als de vaste werknemers in het bedrijf maaltijdcheques krijgen, heb jij daar ook recht op. Soms zijn daar voorwaarden aan verbonden en die gelden ook voor jou. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat maaltijdcheques pas na drie maanden anciƫnniteit worden toegekend. In dat geval geldt die regel ook voor jou.

Hetzelfde geldt voor ecocheques en cadeaucheques. Je hebt recht op de ecocheques die binnen de sector of het bedrijf worden toegekend. En dit onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers. Het gebruik van de elektronische ecocheques mag geen kosten voor de uitzendkracht met zich meebrengen, behalve bij diefstal of verlies.

Bonussen?

Ben je tewerkgesteld in een onderneming waarin een bonusplan (niet-recurrente resultaat gebonden voordelen) bestaat, dan heb je recht op de betaling van de bonus indien je aan de voorwaarden voldoet. Dit gaat dan volgens dezelfde sociale en fiscale behandeling als de vaste werknemers.

Verplaatsingskosten?

Zijn de verplaatsingskosten voor uitzendkrachten hetzelfde als voor de vaste werknemers? Ja, exact hetzelfde.

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde tussenkomst voor vervoerskosten als de vaste werknemers. Dat geldt voor woon-werkverkeer, maar ook voor dienstverplaatsingen tijdens het werk. Alle vervoerskosten van uitzendkrachten worden vergoed.

Als er in het bedrijf zelf geen regeling is voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor het gebruik van eigen vervoermiddelen, dan is de sectorale cao uitzendarbeid van 11 maart 2014 van toepassing. Deze CAO voorziet de terugbetaling aan 60% vanaf 2 km, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (dus ook gebruik van wagen). Voor verplaatsing per fiets zal een fiscaal attest worden afgeleverd. Wanneer de derde betalersregeling van toepassing is bij de gebruikers hebben uitzendkrachten recht op terugbetaling van minimum 80% van de prijs van het abonnement.