Terug

Ieder voor zich en een flexi-job voor allen

Ieder voor zich en een flexi-job voor allen

"Met dit zomerakkoord levert de regering-Michel knoeiwerk af voor de begroting en zaagt ze de band tussen werk en de opbouw van sociale rechten verder door". Dat schrijft ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in een opiniestuk in De Tijd.  

Verlaging vennootschapsbelasting: wie gaat dat betalen?

 

Deze regering meet zich graag het imago aan van de verantwoordelijke huis- vader. Keurig op de rekeningen letten, alle brave kindjes aan het werk. Michel en co gingen eerder al op financieel vlak de mist in met hun taxshift. Zowel de Nationale Bank, het IMF als de OESO catalogeerden die fiscale miskleun als 'totaal ondergefinancierd'. De NBB begrootte het gat dat de taxshift slaat op 8 miljard euro. Met het zomerakkoord gaat de regering helemaal van het padje.

Het is compleet onduidelijk hoe de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent voor grote bedrijven gefinancierd zal worden. Ter herinnering: in een van haar laatste begrotingsadviezen gaf de Hoge Raad voor Financiën het volgende mee: 'Indien de vennootschaps- belasting naar 25 procent daalt en we géén extra tekorten op de begroting willen, dan moet het bedrag waarop de vennootschapsbelasting geheven wordt met 36 procent stijgen.'

Hoe wil de regering dat klaarspelen? Met het systeem van minimumbelasting, waarbij fiscalisten zich nu al in de handen wrijven om het creatief te omzeilen? Met de minimale bijdrage van de grote vermogens via de heffing op de effecten- rekeningen?

Laat ons serieus blijven. Iemand nog iets over de Kaaimantaks gehoord? Waar is de afschaffing van de notionele intrest- aftrek? Waar blijft de meerwaardebelasting op aandelen? De maatregelen tegen het misbruik van managementvennootschappen? Alvast niet in dit akkoord.

Bedrieglijke premies, lagere brutolonen, minder sociale rechten

Maar er is veel meer dan dit knoeiwerk in de begroting. Deze regering gaat verder met het doorknippen van de band tussen de opbouw van sociale rechten en werk. Bruto loonsverhogingen voor werknemers worden bemoeilijkt ten voordele van extra collectieve premies.

Premies klinken op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar op die premies betaal je geen sociale bijdragen. Je bouwt er dus geen pensioen of werkloosheidsrechten mee op. Bovendien tellen ze niet mee in de loonnorm, wat het voor werkgevers extra aantrekkelijk maakt om met die premies te jongleren in plaats van bruto salarisverhogingen toe te kennen, waarmee je wél sociale rechten opbouwt. Ook het systeem van verlaagde minimumlonen voor jongeren is in hetzelfde bedje ziek: lagere brutolonen, minder sociale rechten.

(Flexi-)jobs, jobs, jobs

De regering lijkt van het systeem van flexi-jobs eerder de regel te willen maken dan de uitzondering.

U kan amper rondkomen met uw pensioen? Er zal geen werk gemaakt worden van een verhoging van uw wettelijke pensioen. De derde pensioen- pijler die via privaat pensioensparen wordt gefinancierd, wordt wel versterkt. Niet iedereen heeft echter de middelen om aan de derde pijler deel te nemen. Kan u zich zo'n derde pijler niet veroorloven? U mag van deze regering ter compensatie met een flexi-job rekken gaan vullen in de supermarkt of bij de bakker.

Cynisme ten top. Jobs, jobs, jobs, weet u nog. En nogmaals, op deze jobs worden minder sociale bijdragen geheven, waardoor de sociale zekerheid verder afbrokkelt. Bovendien dringt flexibilisering nu ook binnen bij de overheid, door de afbouw van statutaire jobs en het breder toelaten van interimarbeid.

E-commerce: vakbondswerk en sociaal overleg ondergraven

Was er dan in de sector van de e-commerce geen probleem? Tal van bedrijven, en niet van de minste, hebben de afgelopen maanden bewezen dat niets nacht- of weekendwerk in de weg staat, zolang je als werkgever overleg pleegt met je werknemers. Dat bewijzen ook de cijfers. Volgens de Global Retail Index (een maatstaf om de attractiviteit voor de onlinemarkt aan te geven) staat België op de 4de plaats binnen de EU28. Daarmee steekt het Nederland voorbij.

Deze regering negeert met plezier deze cijfers om de constructieve vakbondswerking te ondergraven. Als één vakbond in een bedrijf akkoord gaat om nacht- of weekendwerk in te voeren, dan kan het systeem zonder echt sociaal overleg ingevoerd worden. U kan zich de totale wanorde in de bedrijven al voorstellen. De regering bewijst hier opnieuw mee dat ze niets geeft om sociale vrede of sociaal overleg.

Samen rechten opbouwen? Vergeet het maar

In al deze maatregelen is één rechtsconservatie rode lijn vast te stellen. De regering wil af van de burger die collectief denkt. Van de burger die bijdraagt aan collectieve noden. Samen rechten opbouwen om een tegenslag te boven te komen of om van je oude dag te genieten? Vergeet het maar. De zwaksten op de arbeidsmarkt - jongeren, ouderen, laaggeschoolden - worden verder in statuten vastgezet waarin ze weinig kans zien om zich los te maken.

Zo evolueren we naar een samenleving op Angelsaksische leest. Onzekerheid voor de massa, bescherming voor wie het zich kan permitteren. Ofwel: iedereen voor zich en een flexi-job voor allen. En mocht u het mentaal wat moeilijk krijgen in deze brave new world, dan heeft deze regering het mogelijk gemaakt dat u ten minste enkele bezoeken aan de psycholoog terugbetaald krijgt. Dank u wel.