Terug

PB IAO Ecofin crisismaatregelen

Het ABVV pleit ervoor dat de IAO zich mengt in het Europese debat over de maatregelen tegen de crisis

Genève: de voorzitter van het ABVV, Rudy De Leeuw, heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) officieel gevraagd bij de Europese Unie te pleiten voor het behoud van de herstelplannen en de plannen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, die vandaag door de ministers van financiën van de EU (ECOFIN) in de verdrukking komen.

Aan de leden van de Raad van Bestuur van de IAO (die tot 26 maart bijeenkomt), vroeg de voorzitter van het ABVV aan de IAO een initiatief te nemen en de EU op te roepen het voorstel van de ECOFIN-Raad om vanaf midden 2010 de maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid stop te zetten, in te trekken.

"De houding van de ECOFIN-Raad is een frontale aanval op het wereldpact voor werk dat in juni 2009 door alle regeringen, werkgeversfederaties en vakbondsorganisaties van de 183 lidstaten van de IAO, waaronder de 27 lidstaten van de EU, goedgekeurd werd", stelde Rudy De Leeuw, die zich in naam van de werknemersafgevaardigden van het Europese continent tot de Raad van Bestuur richtte.

"Wij denken dat de anti-crisismaatregelen het verschil maken en nog steeds moeten maken want de crisis is jammer genoeg nog niet voorbij", zo verklaarde de ABVV-voorzitter.

De IAO, een instelling van de VN voor waardig werk en sociale rechtvaardigheid, waarschuwde zijn lidstaten tegen voorbarige exitmaatregelen uit de crisis. Volgens de IAO is de werkloosheid door de crisis globaal met 34 miljoen gestegen, waardoor vandaag 212 miljoen mensen zonder werk zitten. De IAO verwacht dat de werkloosheid in Europa met zowat 3 miljoen zal toenemen.