Terug

Actu Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

Vakbond ABVV | Cancun: Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

Meer dan 190 landen zijn op de VN-klimaattop in het Mexicaanse Cancun overeengekomen een aantal maatregelen te nemen in de mondiale strijd tegen klimaat-verandering.

 

Het gaat echter niet om een erg ambitieus akkoord met nieuwe doelstellingen dat het bindende Kyoto-protocol (dat afloopt eind 2012 ) kan vervangen, maar het akkoord herstelt wel het vertrouwen tussen ontwikkelings-landen en industrielanden. Dat vertrouwen was immers weg na het mislukken van de klimaatconferentie in Kopenhagen. Die top eindigde vorig jaar met een teleurstellende, informele en vrijblijvende overeenkomst waardoor de onderhandelingen op mondiaal niveau op sterven na dood verklaard werden. Maar na erg zware onderhandelingen en tegen de verwachtingen in, ligt nu toch een VN-akkoord op tafel. Het klimaatonderhandelingsproces is gereanimeerd. Nu nog het klimaat zelf. 

 

Belangrijke afspraken

 

 • Formele erkenning dat de wereldwijde opwarming tussen nu en 2100 beperkt moet worden tot 2 graden.
   
 • Creatie van een Groen Klimaatfonds dat voor 100 miljard dollar klimaatontwikkelingshulp van het Westen naar de ontwikkelingslanden overhevelt. Dit om hun verdere ontwikkeling toe te laten zonder dat ze de fouten van de reeds ge├»ndustrialiseerde landen herhalen.
   
 • De basis voor een systeem waarbij specifieke landen betaald worden als ze hun tropische wouden intact houden.

 

Teleurstellingen

 
 • Geen scherpere uitstootreducties, geen  afspraken en methoden om te onderhandelen over scherpere uitstootreducties.
   
 • Geen duidelijkheid over de wettelijke vorm waarin een nieuw wereldwijd klimaatakkoord moet worden gegoten.
   
 • Geen verduidelijking over hoe het Groen Klimaatfonds gespijsd moet worden.
   
 • Geen akkoord over de verlenging van het Kyoto-protocol dat in 2012 afloopt, in afwachting van een dergelijk nieuw bindend globaal akkoord.
 

Rechtvaardige overgang en waardig werk

 

De syndicale delegatie te Cancun, zo’n 200 mensen, kan tevreden terugkijken op alle inspanningen. We zijn er in geslaagd om de sociale component van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen. De concepten ‘rechtvaardige overgang’ en ‘waardig werk’ zijn opgenomen in de teksten. Zo’n ‘rechtvaardige overgang’ naar een koolstofarme maatschappij is essentieel om te vermijden dat de zwaksten slachtoffer worden van de ecologische herstructurering van onze economie.

 

We hernemen hieronder de volledige paragraaf uit het akkoord:

"The Conference of Parties realizes that addressing climate change requires a paradigm shift towards building a low-carbon society that offers substantial opportunities and ensures continued high growth and sustainable development, based on innovative technologies and more sustainable production and consumption and lifestyles, while ensuring a just transition of the workforce that creates decent work and quality jobs ..." 

 

Maar laten we niet vergeten dat er nog veel inspanningen moeten geleverd worden en nog heel veel te bespreken valt voor we van een nieuw bindend klimaatakkoord met wettelijke slagkracht kunnen spreken. De klimaattop in Cancun heeft de schande van Kopenhagen weggeveegd en een bemoedigend akkoord voortgebracht, maar op de volgende klimaattop in Zuid-Afrika moeten historische en gedurfde beslissingen worden genomen.