Terug

PB Hoe sociale dumping aanpakken? 25 concrete maatregelen

Hoe sociale dumping aanpakken? 25 concrete maatregelen

Op vrijdag 21 november ’14 stellen het ABVV en de Belgische TransportBond BTB samen met de Universiteit Antwerpen een witboek voor met als titel '25 maatregelen tegen sociale dumping'. Het witboek is het resultaat van uitmuntend academisch onderzoek gekoppeld aan de expertise van de mensen die op de weg en op de parkings actief zijn.

 

Het witboek reikt concrete oplossingen aan, zowel op nationaal als op Europees niveau, om de scheefgegroeide situatie in het wegvervoer recht te trekken. Het is een instrument dat beleidsmakers en werkgevers moet inspireren om de nodige stappen te zetten opdat de uitbuiting stopt en iedere vrachtwagenchauffeur opnieuw behoorlijk zijn of haar brood kan verdienen.

 

Enkele opmerkelijke voorstellen uit het witboek: 

  • Straf bedrijven bij het aanbieden, verrichten of laten verrichten van een vervoer tegen een ongeoorloofd lage prijs.
     
  • Verplicht gebruik van een tachograaf voor beroepsvoertuigen onder de 3,5 ton.
     
  • Verstreng de cabotageregels: verplichting voor de chauffeurs om na drie ritten in een bepaalde lidstaat naar het land van herkomst terug te keren.


Inspiratie voor de nieuwe regering

We hopen dat dit witboek voor de nieuwe regering en meer in het bijzonder voor staatssecretaris Tommelein (sociale fraude) en staatssecretaris Sleurs (fiscale fraude) een inspiratie zal zijn om de sociale dumping effectief te bestrijden. In het regeerakkoord is nauwelijks iets terug te vinden over de aanpak van sociale dumping. Nochtans is sociale dumping een aanslag op de tewerkstelling, de arbeidsomstandigheden, de lonen, de sociale zekerheid en de publieke financiën.

 

Symposium

De voorstelling van het witboek kadert in een tweedaags symposium dat in Antwerpen wordt georganiseerd. Het symposium “From social competition to social dumping. The worker’s right to human dignity at stake” is een organisatie van de Universiteit Antwerpen, het ABVV en BTB.

 

Dag 1 gaat dieper in op het aspect van sociale dumping bekeken vanuit juridisch oogpunt en gaat door in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Dag 2 gaat verder in op de sociale dumping in het wegvervoer, het veldonderzoek en de maatregelen die in het witboek worden voorgesteld. Deze dag gaat door in de kantoren van BTB, Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen.