Terug

Actu Het zijn niet de lonen, het zijn de energieprijzen!

Het zijn niet de lonen, het zijn de energieprijzen!

Vakbond ABVV | Hoge energieprijzen

Viseer niet de thermometer (de index), maar pak de oorzaak van het probleem aan, de hoge energieprijzen.


Het technische verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) waarin de loonkostenevolutie ten opzichte van onze buurlanden wordt belicht, wordt misbruikt om onze loonvorming en ons index­mechanisme aan te vallen. Wij aanvaarden dit niet.

 

De (on)zin van vergelijken

De vakbonden hebben het altijd verstandig gevonden om de loonevolutie in de buurlanden te monitoren. Maar de koers van loondumping die Duitsland nu al jaren voert, maakt deze oefening alsmaar zinlozer.

 

Want welk land gaat er eigenlijk in de fout? Het land dat tracht de koopkracht van zijn werknemers te beschermen en hen te laten delen in de groei? Of het land dat zijn problemen tracht te exporteren door een beleid van aangehouden sociale dumping, in het bijzonder loondumping? Dat is precies wat Duitsland al jaren doet, ten koste van een groeiende groep (werkende) armen.

 

Oogkleppen

Om het debat eerlijk te voeren, moeten de oogkleppen afgedaan worden en moet rekening gehouden worden met:

 • de reeks loonkostsubsidies
  (4,4 miljard euro in 2012 voor fiscale subsidies, dienstencheques en activering uitkeringen)
  Deze worden, wegens een veto van de werkgevers, in het CRB-rapport niet meegerekend. Als men dit wel doet, daalt het loonkostverschil met de 3 buurlanden in een klap tot 1,5%.
   
 • de hoge productiviteit van de Belgische werknemers
  Die productiviteit per gewerkt uur bleek in 2010 volgens Eurostat nog steeds 6.29% hoger te liggen dan bij de drie buren. Het CRB-rapport houdt hier geen rekening mee.
   
 • de werkgelegenheid
  Het loonniveau, waarop nu de focus wordt gelegd, is slechts een middel om het doel van betere werkgelegenheid te halen. We hebben een werkgelegenheidsvoorsprong van 9.3% op de drie buren.
   
 • innovatie en opleiding
  Concurrentievermogen is veel meer dan enkel de loonkost. En op dit vlak blijven we ruim onder de Europese en nationale doelstellingen blijven. We kampen met een innovatiehandicap van 34.7% en met een opleidingshandicap van 43%.

 

Energieprijzen

Bovendien worden de hoge energieprijzen, de belangrijkste oorzaak van inflatie in België, nog steeds niet aangepakt.

Gezinnen en bedrijven betalen in België voor energie fors meer dan in de buurlanden. Die hoge energieprijzen stuwen de inflatie en dus de index de hoogte in.In plaats van te morrelen aan de index, wat schadelijk zou zijn voor de koopkracht en het consumentenvertrouwen (en dus de binnenlandse vraag), moeten de elektriciteit- en gasprijzen veel sterker gecontroleerd worden.

 

Meer weten