Terug

Het Grondwettelijk Hof geeft ons gelijk en vernietigt discriminerende ‘Cash for Cars’-regeling.

Het Grondwettelijk Hof geeft ons gelijk en vernietigt discriminerende ‘Cash for Cars’-regeling.

Vakbonden en klimaatorganisaties halen hun gelijk. Het Grondwettelijk Hof heeft de mobiliteitsvergoeding 'cash for car' vernietigd. Deze wet moest het gebruik van bedrijfswagens ontraden maar werkte discriminerend.

Vakbonden en klimaatorganisaties trokken vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof om de wet uit 2018 aan te vechten. Met succes nu. Deze regeling liet toe dat werknemers een salariswagen kunnen inwisselen tegen meer loon. Problematisch: op dit loon zouden amper sociale zekerheidsbijdragen of belastingen worden afgehouden.

Het Hof toetst de wetten aan de principes ingeschreven in de Grondwet, zoals het gelijkheidsprincipe en niet – discriminatie. De wet over de mobiliteitsvergoeding die het mogelijk maakt om een salariswagen in te ruilen voor cash (‘cash for car’) was dus in strijd met die beginselen en wordt daarom vernietigd.

Niet te verantwoorden

Omdat de wet een discriminatie in het leven roept tussen werknemers: de ene moet voortaan op een deel van zijn loon geen bijdragen meer betalen (omzetting salariswagen naar netto- voordeel), terwijl zijn collega wel de volle pot moet blijven betalen op zijn loon. Dit onderscheid is niet te verantwoorden omdat het voordeel dat die ene werknemer krijgt niet leidt tot het vooropgestelde doel - met name meer duurzame mobiliteit. Hij of zij kunnen dat voordeel immers gebruiken voor om het even welke uitgave en zelfs voor een meer vervuilende wagen.

Dat is voor ons uitermate belangrijk in onze strijd voor een correcte financiering van de sociale zekerheid (en van de overheid): vrijstellingen van bijdragen kunnen enkel wanneer die doelgericht zijn. Bestaande gerichte voordelen zomaar omzetten naar netto-loon, zoals vaak bepleit vanuit liberale hoek, kan dus niet.

Wij zijn heel tevreden met het arrest van het Grondwettelijk Hof. Merk ook op dat wij vinden dat het aanwenden van salariswagens als verloningsmiddel moet afgeremd worden. Reden we waarom we met de sociale gesprekspartners een alternatief hebben uitgewerkt onder de vorm van een mobiliteitsvergoeding, waarbij de salariswagen kan omgeruild voor meer duurzame vervoersvormen (zoals abonnement op openbaar vervoer al dan niet gecombineerd met een kleinere wagen). De regering voerde het voorstel van de sociale partners gedeeltelijk uit en goot het in een wet.