Terug

PB Het geld moet elders gezocht worden

Het geld moet elders gezocht worden

De werknemers, sociaal gerechtigden, gepensioneerden, jongeren en de openbare diensten hebben al genoeg ingeleverd. Het geld moet elders gezocht worden.

 

Dit weekend kondigde de N-VA, bij monde van haar voorzitter, aan dat er nieuwe besparingen nodig zijn en dat die enkel nog in de sociale zekerheid mogelijk zijn.

 

Vandaag vernemen we van de Europese Commissie dat België 700 miljoen euro moet terugvorderen van 35 multinationals, dit omwille van een fiscaal gunstregime dat volgens de Commissie illegaal is.
Deze info bevestigt de analyses van het ABVV en bewijst eens te meer dat het kapitaal weinig of zelfs niets moet bijdragen. Terwijl de besparingsmaatregelen van de regering Michel uitsluitend de werknemers, de jongeren, de sociaal uitkeringstrekkers, de gepensioneerden en de openbare diensten treffen.

 

Het ABVV herinnert eraan dat de sociale zekerheid iedereen een waardig leven waarborgt – of je nu werkzoekend bent, of door uitzonderlijke omstandigheden niet kunt werken, of ook wanneer je, omwille van je leeftijd, niet langer in staat bent om te werken. Dat de sociale zekerheid iedereen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorgen verzekert. In die zin waarborgt de sociale zekerheid de sociale cohesie, de solidariteit en een warm samenleven. Bovendien is de sociale zekerheid een dam tegen ongelijkheden. De openbare diensten spelen een gelijkaardige rol, en zijn dan ook even waardevol.

 

In plaats van de begroting van de sociale zekerheid en de openbare diensten in te krimpen, zou er moeten worden nagedacht over de financiering ervan. Het ABVV eist een rechtvaardige fiscaliteit die alle inkomens doet bijdragen, en in het bijzonder die uit kapitaal.