Terug

PB Het ABVV herdenkt 50 jaar immigratie van Turkse en Marokkaanse werknemers in België

Het ABVV herdenkt 50 jaar immigratie van Turkse en Marokkaanse werknemers in België

Op zondag 22 juni huldigde het ABVV zijn vakbondsafgevaardigden met een migratieachtergrond, meer bepaald zijn delegees uit Turkse en Marokkaanse immigratie. Hun aanwezigheid weerspiegelt de solidariteit die elke identiteit overstijgt en verrijkt wordt met hun cultuur. Samen streven we naar meer gelijkheid in de maatschappij.

 

Na de mijnramp in de Bois du Cazier (Marcinelle 1956) wilden de werknemers de mijn niet meer in. Daarop volgde een oproep aan Marokkaanse en Turkse arbeidskrachten. In 1964 werd een overeenkomst getekend met België waarin de selectie, het werven en het tewerkstellen van jonge, sterke, mannelijke en gezonde arbeidskrachten werd geregeld om tegemoet te komen aan de economische behoeften tegen een zo laag mogelijke prijs.

 

Helaas is het merendeel van de werknemers van Marokkaanse en Turkse origine vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd in de beter betaalde beroepen en oververtegenwoordigd in de minder betaalde substatuten.

 

De vakbonden blijven strijden tegen deze discriminatie op de arbeidsmarkt.

 

Het gebrek aan kennis over de anderen, het gebrek aan sociale banden, de uitsluiting en uitbuiting van de arbeidswereld en de politieke en ideologische leemtes zijn een vruchtbare voedingsbodem voor extremen. IJveren voor deelname aan de arbeidsmarkt van migranten en hun nakomelingen blijft dus een uitdaging voor onze democratische maatschappij en voor het ABVV.