Terug

PB Hamed Karimi uitgezet – actie om 15 uur voor de Dienst Vreemdelingenzaken

Hamed Karimi uitgezet – actie om 15 uur voor de Dienst Vreemdelingenzaken

ABVV, Vlaams ABVV, ABVV-Brussel, FGTB Wallonne, Begijnhof Kerk, Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, de Coördinatie van Mensen zonder Papieren, MRAX, CIRE, SOS - migranten, MOC Bruxelles, Comité Montois de soutien au sans papiers, Dokters van de Wereld, vzw Karousel, CRER, LCR-SAP, Sans-papiers TV, Maison des jeunes ‘L'Avenir d'Anneessens’, JOC Bruxelles, Agir pour la paix, VEGA, acteurs des temps présents, CEPAG, VSP Liège, maison des migrants, marche des migrants, PVDA, Village du Monde (ONG Le Coron), Bruxelles Laïque, JSP, CEPPST,… hebben met ontzetting de gedwongen uitzetting vernomen van Hamed Karimi, woordvoerder van de Afghaanse mensen zonder papieren, die men dinsdagmorgen heeft doorgevoerd.

 

Hamed Karimi woont al 12 jaar in België, militeert actief samen met de mensen zonder papieren en werd herhaaldelijk gevraagd te getuigen over zijn strijd voor een waardig bestaan in ons land omdat in Afghanistan, zijn geboorteland, zijn leven in gevaar is.

 

Onmiddellijk na zijn willekeurige aanhouding door 9 politieagenten op dinsdag 2 maart hebben vakbonden en verenigingen alles in het werk gesteld om zijn uitzetting te voorkomen. Omdat het bij hoogdringendheid aangetekende beroep werd afgewezen, werd op maandag 14 maart onder streng politietoezicht een manifestatie georganiseerd voor het gebouw van de Dienst voor Vreemdelingenzaken.

 

Op die manifestatie verkregen de vertegenwoordigers van de vakbonden en de mensen zonder papieren een afspraak voor vandaag donderdag 17 maart om 16 uur met de heer Freddy Roosemont, directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, met de belofte dat Hamed Karimi ondertussen niet uitgezet zou worden.

 

De administratie oordeelde er echter anders over en brak meteen haar beloften. Ze handelde snel en in alle discretie om Hamed naar Afghanistan uit te wijzen. Zo toont de Dienst Vreemdelingenzaken nogmaals zijn onmenselijk beleid van onverdraagzaamheid, zonder het minste respect voor de internationale en Europese verdragen van de rechten van de mens.

 

Wij vakbonden, verenigingen, steuncomités en burgers veroordelen met klem dit onwaardig optreden van de Dienst Vreemdelingenzaken en mobiliseren opnieuw voor vanmiddag: we geven afspraak om 15 uur voor de Dienst Vreemdelingenzaken ter ondersteuning van de delegatie die haar afspraak met de heer Roosemont wel wil nakomen.

 

Wij eisen daarbij ook de onmiddellijke vrijlating van Aliou Dialo, de andere woordvoerder die opgesloten werd en wij herhalen onze eisen tot sluiting van de gesloten centra en de stopzetting van een arbitraire uitzettingspolitiek.

 

Dit beleid moet stoppen. Wij zijn allemaal mensen.